Bratislava bude prirodzenou metropolou, aj keby prestala byť hlavným mestom

2.10.2006
Páčil sa vám článok?

Primátor Banskej Bystrice Ján Králik tvrdí, že Slovensko si bude musieť perspektívne vybudovať nové hlavné mesto. Zdôvodnil to tým, že maďarský región sa časom posunie viac na sever, územie Slovenska sa zmenší a Bratislava ostane „vo vidličke Maďarska a Rakúska“.

Bratislava bude podľa neho po rozšírení Európskej únie postupne strácať svoj význam a „zostane vždy len stodolou Viedne“, prípadne „záložným letiskom Viedne“. Navyše po zavedení jednotnej európskej meny vznikne podľa neho potreba za hlavné mesto ustanoviť mesto, v ktorom bude „zosobnená“ slovenská história. Takým podľa neho nie je Bratislava, ale Martin, Banská Bystrica, Zvolen a niektoré ďalšie mestá.

Vyjadrenia banskobystrického primátora oprávnene vyvolalo medzi Bratislavčanmi pobúrenie. Spochybňovanie významu Bratislavy a jej podielu na slovenskej histórii totiž nie je namieste. Navyše je naivné domnievať sa, že presunutie centrálnej štátnej administratívy do Banskej Bystrice by vyriešilo problémy tohto regiónu. Mnohí Bratislavčania by sa naopak potešili, veď najviac „bratislavských byrokratov“ pochádza práve z východného a stredného Slovenska. Ak by parlament predsa len rozhodol o vybudovaní nového hlavného mesta, Bratislava by tým nepochybne získala, nevraviac o tom, že je prirodzenou metropolou krajiny bez ohľadu na to, či je alebo nie je hlavným mestom. Tým, že plní funkciu administratívneho centra krajiny, sa totiž iba zvyšujú náklady na chod mesta, ktorými sa ostatné obce zaťažovať nemusia. Či by sa tým na druhej strane znížilo zaostávanie Banskej Bystrice nielen za Bratislavou, ale aj za inými slovenskými mestami, je otázne. Problémy totiž Banskobystričanom nerobia Bratislavčania, ale ich súdruh primátor, ktorý namiesto vytvárania výhodnejších podmienok pre príchod investícii mesto zadĺžil, stále čaká na pomoc štátu a záchranu vidí v sociálnom inžinierstve. Odhliadnuc od toho, že podobné výroky zbytočne vyvolávajú emócie a živia existujúcu nevraživosť časti obyvateľov slovenských miest voči Bratislavčanom.

Páčil sa vám článok?