Povedzte svoj názor o budúcnosti Bratislavy!

3.5.2013
0
Povedzte svoj názor o budúcnosti bratislavy! - zrkadlova_sala
Páčil sa vám článok?

Ponúknuť zaujímavé pohľady a vyprovokovať k vyjadreniu vlastného názoru chcú organizátori verejnej diskusie "Bratislava – mesto kde chcem žiť". Ide o okrúhly stôl, kde sa stretnú odborníci z rôznych oblastí a občania.

Všetci, ktorí žijú v Bratislave, sú obyvateľmi jedného mesta. Vidia ho však rôznymi očami. Niekto očakáva len to, že mu mesto dá bezpečný domov, udržiavanú cestu do práce a príležitosť na prácu. Niekto ale očakáva, že mesto mu ponúkne i relax a odpočinok. Sú ale i takí, ktorí potrebujú s mestom cítiť. Tešia sa z pekných zákutí a mrzia ich prípadné nedokonalosti a tmavé stránky. Mesto je súčasťou ich života.

Rozdielne sa potom stavajú občania aj k problémom mesta. Niektorí sa neangažujú vôbec, iní sledujú dianie v meste, diskutujú o zmenách s priateľmi. A potom je tu skupina ľudí, ktorí svoje pocity vedia vyjadriť i navonok. Zdieľajú svoje konštruktívne názory na blogoch, zúčastňujú sa verejných akcií, či priamo pobádajú ostatných k aktivite. Tí spoluformujú osud Bratislavy a jej budúci vývoj.

Za okrúhly stôl verejnej diskusie "Bratislava – mesto kde chcem žiť", zasadnú odborníci aj občania. Hlavné ciele vývoja Bratislavy predstaví primátor mesta Milan Ftáčnik, ktorý priblíži plán rozvoja mesta do roku 2020. Historické dispozície mesta zhrnie známy historik a fanúšik mesta Pavel Dvořák. Je známe, každý kto chce vedieť kam ide, musí poznať odkiaľ prichádza. Dôležitosť interakcie viacerých disciplín a odborníkov rôznych profesií pri formovaní vízie pripomenie Andrej Gogora z časopisu Romboid. Oficiálnu diskusiu uzavrie Marián Bódi, finančný riaditeľ významného bratislavského zamestnávateľa, spoločnosti IBM. Firma potrebuje kvalitných ľudí. Mesto potrebuje dať ľuďom kvalitnú prácu. Ako teda môžu obaja spolupracovať, aby som im ich ciele podarilo naplniť?

O tom všetkom sa bude diskutovať 9. mája 2013 o 16.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Po úvodnej časti, ktorá je vyhradená pre rečníkov, bude priestor na názory občanov. Môžu sa vyjadriť na akúkoľvek tému, ktorá súvisí s budúcnosťou Bratislavy. Príležitosť dať primátorovi priamu otázku a očakávať odpoveď nie je každý deň. Len tak možno očakávať, že osud Bratislavy sa bude hýbať tým správnym pozitívnym smerom.

Okrúhly stôl "Bratislava – mesto kde chcem žiť" organizuje Inštitút urbánneho rozvoja v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.

(dom)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie