• Samospráva
  • 03.10.2006 22:56

Prekrytie gotickej kaplnky sv. Jakuba na Námestí SNP by mohlo vyzerať aj inak

0 0

Zastrešenie kaplnky sv. Jakuba v juhozápadnej časti Námestia SNP bolo postavené ako dočasné ešte v roku 1995, napriek tomu dodnes stojí. Nie je príliš estetické, v budúcnosti by však mohlo vyzerať aj inak.

Ukázali to výsledky celoštátnej študentskej architektonickej súťaže, ktorú zorganizoval Ústav konštrukcií v architektúre Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Témou súťaže bolo navrhnúť nový objekt (pavilón) na prezentáciu kaplnky sv. Jakuba. Ide o cennú archeologickú pamiatku, v historických análoch je už od roku 1436 zaznamenaná ako cintorínska kaplnka pri kostole sv. Vavrinca, nachádzala sa pred mestskými hradbami. Kaplnka je gotickou stavbou a jej niekoľko prestavieb potvrdzuje mimoriadny význam osady sv. Vavrinca, kde sa nachádzala.

Súťaž bola vypísaná aj preto, lebo súčasný objekt zastrešujúci kaplnku, ktorý slúži ako ochrana proti jej znehodnoteniu, nespĺňa požiadavky súčasnej atmosféry námestia, umožňuje len minimálnu dostupnosť a poskytuje málo informácií o historických hodnotách tejto stavby a obdobia, z ktorého pochádza. Účastníci súťaže, ktorými boli študenti fakúlt a škôl architektonického zamerania, sa k námetu postavili rôznymi spôsobmi. Dvanásťčlenná porota, ktorej predsedom bol prezident Spolku architektov Slovenska Štefan Šlachta, napokon usúdila, že by bolo najvhodnejšie, keby v priestore kaplnky nepribudla žiadna nová stavba s nadzemnou časťou, ale kaplnka, ktorá sa nachádza pod úrovňou terénu, by bola jednoducho prekrytá priehľadnou konštrukciou zo skla na úrovni terénu.

Toto riešenie bolo podstatou návrhu Jána Krasaya, ktorý obsadil v súťaži prvé miesto. Porota vyzdvihla najmä eleganciu a jednoduchosť navrhovaného riešenia a správnu voľbu prezentácie pietneho miesta pamiatky s preferovaním jej hodnôt. Veľkým pozitívom tohto riešenia je podľa poroty čistota tvaru a nekonkurenčné osadenie krycej stavby k prostrediu.

Druhé miesto získal návrh Alexandry Brodencovej, ktorý zaujal elegantnou a v rámci súťaže jedinečnou krycou konštrukciou v tvare otvoreného vejára zo skla a s oceľovou nosnou konštrukciou. Porota ocenila najmä inšpiráciu návrhu v rastlinnom motíve a vhodne zvolenú mierku a proporciu návrhu, ktorý autorka citlivo umiestnila do riešeného územia.

Na treťom mieste skončil návrh Jany Bachovej prezentujúci výrazné hmotové tubusy vztýčené okolo fragmentov kaplnky. Veľkým pozitívom bolo využívanie rôznych výškových úrovní okolo originálu prostredníctvom rámp a schodísk, čo umožňuje autentické vnámanie originálu.

Tri odmeny bez určenia poradia si odniesli návrhy Petry Brzobohatej, Petra Kasmana a Andrey Hronskej. Do súťaže bolo doručených 25 návrhov, ktoré splnili kritériá súťaže, žiadny návrh nebol zo súťaže vylúčený.

Hovorí sa, že nič nepretrvá dlhšie ako provizóriá a dočasné riešenia. Prípad existujúceho zastrešenia kaplnky sv. Jakuba, ktoré už desať rokov spĺňa účel, ale svojím vzhľadom na Námestí SNP pôsobí ako „päsť na oko“, to len potvrdzuje. Súťaž pripomenula, že by bolo načase niečo s týmto stavom urobiť, a priniesla podnetné a celkom konkrétne riešenia, ako by prezentácia vzácnej gotickej stavby mohla vyzerať.

Prekrytie gotickej kaplnky sv. Jakuba na Námestí SNP by mohlo vyzerať aj inak


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.