V Záhorskej Bystrici chcú okrem kanalizácie vybudovať námestie v historickom jadre

3.1.2009
0
Páčil sa vám článok?

Záhorská Bystrica je rozlohou štvrtou najväčšou bratislavskou mestskou časťou, počtom obyvateľov však patrí k tým najmenším. Bystričania si v posledných komunálnych voľbách zvolili za starostu nezávislého kandidáta Vladimíra KUBOVIČA, s ktorým sme sa pozhovárali o plánoch v nadchádzajúcom štvorročnom funkčnom období.

- V priebehu minulého volebného obdobia sa budovala predovšetkým kanalizačná sieť a posilnenie jednotlivých sietí infraštrukúry. Nestihli sa zrealizovať projekty v oblasti občianskej vybavenosti, kultúry, spoločenského života. Vzhľadom na to, že v Záhorskej Bystrici žije veľa starších ľudí, viac pozornosti sa venovalo práve im a zabudlo sa na strednú a mladšiu generáciu. Čo sa týka budúcich plánov, budeme pokračovať v budovaní kanalizácie a infraštruktúry. Nebývalý rozvoj výstavby rodinných domov a podnikateľskej zóny si vyžaduje výstavbu nových rozvodov plynu, vody a elektrickej energie. Toto sú prioritné úlohy, ktoré nás čakajú v najbližšom období.

Máte pre Bystričanov pripravené aj nejaké prekvapenia?

- Neviem, či to bude prekvapenie, ale chceme dobudovať historické jadro, resp. stred obce. Pred kostolom by malo vzniknúť nové námestie, ktoré by sa stalo zhromažďovacím priestorom pre Bystričanov. V pláne máme aj skrášlenie parkovej zelene. V dohľadnom čase chceme vytvoriť klub mládeže v spoločenskom dome a rozšíriť činnosť knižnice. V bývalom kameňolome by mal vzniknúť prírodný amfiteáter, pre mladých ľudí chceme vytvoriť nové športoviská. Máme tiež pripravený projekt, ktorý bude zohľadňovať nároky turistov a rekreačných športovcov. Pôjde o areál s preliezkami, hojdačkami a ďalším náradím. Spolu s priľahlou strelnicou a občerstvovacími zariadeniami by mal vzniknúť areál, ktorý by mohol slúžiť nielen domácim, ale všetkým Bratislavčanom.

Vo vašej mestskej časti sú problémy s bývaním mladých ľudí asi menej vypuklé, napriek tomu, máte pripravené niečo aj pre začínajúce mladé rodiny?

- Práve v týchto dňoch sme začali s vyhľadávaním vhodných obecných pozemkov na výstavbu bytových domov. V spolupráci s budúcimi investormi by potom mestská časť istým spôsobom participovala na výstavbe, čím by mohla riešiť najakútnejšie bytové problémy mladých rodín.

Zhováral sa Milan Šeršík

Páčil sa vám článok?