Rímska lekcia občianskej demokracie

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Problém s výstavbou dvoch bytoviek na zelenom priestore pred súčasnou budovou miestneho úradu v Rusovciach sa zdá byť zažehnaný, lebo poslanci občanom sľúbili rešpektovať ich výhrady a bytovky nestavať.

Verejné občianske zhromaždenie, na ktorom sa tento týždeň o veci hovorilo, bolo plastickým obrazom občianskej demokracie v tejto postrímskej obci. Predovšetkým účasť občanov, odhadli sme ich približne na vyše dvesto, svedčil, že v mestskej časti nebeží všetko tak, aby sa im to páčilo. Dvesto prítomných je totiž viac ako desať percent voličov, reprezentujú však oveľa širší podiel. O naliehavej potrebe riešiť veci verejné svedčí i fakt, že zhromaždenie, ktoré malo len päť bodov, trvalo bezmála šesť hodín.

Starosta mestskej časti Dušan Antoš Bratislavským novinám povedal, že poslanci sú rozhodnutí, pokiaľ ide o výstavbu nájomných bytov v centrálnej zóne, rešpektovať stanovisko, ktoré tu voliči prezentovali. Je teraz len vecou občanov samých, ako si toto víťazstvo ustrážia. V diskusii zazneli tiež narážky, že už dnes sú známi budúci obyvatelia bytov, ktoré ešte nemajú ani projekty - aj toto je vec, kde si Rusovčania môžu v budúcnosti overiť schopnosť spravovať veci verejné.

Ďalším pálčivým problémom je prebudovanie Balkánskej cesty, ktorá tvorí nosnú os obce, na centrálnu oddychovú zónu. K návrhu v podobe slovného popisu zaznel rad pripomienok, návrhov i výhrad. Starosta prisľúbil aj v tejto veci rešpektovať občanov a umožniť im oboznámiť sa s prokjektom v konkrétnejších fázach a opäť ho pripomienkovať. „Keď nechcú detské ihrisko, nebude tam,“ vyjadril sa D. Antoš.

Na verejnom zhromaždení sa prevalili problémy, ktoré sa kopili dva roky, tak dlho sa tam totiž voliči so svojimi poslancami nestretli. Prejavom skutočnej demokracie je, že sa za svoje neprimerané správanie voči aktivistke Matilde Potznerovej jeden z poslancov, Jozef Karácsonyi, pred všetkými ospravedlnil.

K problémom, ktoré Rusovce ťažia, sa budeme venovať aj v ďalších vydaniach Bratislavských novín.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.