ROZHOVOR: Deti a architektúra - Ôsmy ročník predstaví žiakom budovy pre kultúru

2.4.2021

Zdroj: JT REAL ESTATE

Páčil sa vám článok?

Online vzdelávanie sa pre pandémiu stalo novým normálom a tisíce žiakov si zvykli absolvovať hodiny slovenčiny či matematiky spoza obrazovky počítača. S novým prístupom k výučbe cez internet však prichádzajú výzvy, ako urobiť tento proces atraktívny a zaujímavý.

Darina Lalíková sa spolu s kolegami venuje e-learningu už sedem rokov a v rámci projektu Deti a architektúra ukazuje žiakom druhého stupňa základných škôl rôzne zaujímavosti zo sveta architektúry. Darí sa jej to pútavým spôsobom, vďaka ktorému záujem o projekt každý rok rastie.

Máte za sebou siedmy ročník vzdelávacieho projektu Deti a architektúra. Ako ho hodnotíte?

Napriek pandémii ho hodnotím veľmi pozitívne. Spúšťali sme ho v septembri 2020 a zapojil sa rekordný počet desať až trinásťročných žiakov zo základných škôl, ZUŠ a osemročných gymnázií. Myslíme si, že práve pandemická situácia nám dokonca pomohla zvýšiť záujem o tento projekt, keďže prebieha online prostredníctvom kreatívneho a interaktívneho e-kurzu.

Zdroj: J&amp

Ako každý, aj vy ste museli uplynulý rok prispôsobiť projekt pandemickej situácii. Aké kroky ste podnikli, a čo sa zmenilo oproti minulým ročníkom?

Tento projekt je už sedem rokov organizovaný online formou. Žiaci počas vyučovania spolu s pedagógmi študujú e-kurz. Pre pandémiu ho mnohí žiaci študovali sami doma, aj výtvarné práce väčšinou vypracovali v domácom prostredí. Predchádzajúce roky žiaci výtvarné práce pripravovali pod dohľadom pedagógov na výtvarnej výchove a následne učitelia vyberali práce, ktoré nám zaslali do súťaže. Minulý rok prichádzalo veľa prác individuálne, pričom nám ich zasielali rodičia žiakov. Najvýraznejšie sa však pandemická situácia prejavila v tom, že sme nemohli zorganizovať vernisáž najkrajších výtvarných prác spojenú s odovzdaním diplomov a vecných cien pre ich autorov, a zrušiť sme museli aj plánovanú tematickú vychádzku po architektúre a mostoch Bratislavy, ktorá sa mala konať na druhý deň po vernisáži. Veríme, že sa nám to podarí v náhradnom termíne a že si to spoločne všetci užijeme. Pre žiakov ocenených prác už máme pripravené diplomy, nakúpené pekné knihy aj sladkosti ako odmeny.

Súčasťou projektu Deti a architektúra je vždy inovatívne riešenie vzdelávania, na ktorom spolupracujete s Luciou Lalka z Eduvision. Ako sa pozeráte na online vzdelávanie ako celok?

Pred siedmimi rokmi, keď sme s projektom Deti a architektúra začínali, online projekty boli skôr výnimkou ako pravidlom. Na mnohých školách bol problém aj s internetom, čo bolo podmienkou možnosti zapojiť sa do projektu. Dnes už je to oveľa bežnejšie a pandémia rozšíreniu online vzdelávania na školách len pomohla. Náš e-learning bol však nastavený tak, že žiaci online kurz študovali na hodinách v triede pod vedením a s komentármi učiteľa. Nešlo teda o typický dištančný spôsob vzdelávania. E-kurz končí každý rok kvízom, kde si žiaci preveria vedomosti, ktoré nadobudli. Myslím si, že online projekty, ak sú robené kreatívne a hravo, majú veľký potenciál do budúcnosti. Dôležité však je, aby sa tento spôsob vzdelávania prepájal aj s diskusiou priamo na hodinách, s výmenou názorov medzi učiteľom a žiakmi, ale aj medzi žiakmi navzájom.

Zdroj: J&amp

Štúdium cez počítač a internet sa cez pandémiu stalo bežnou súčasťou reality. Ako by ste zhrnuli dôležité atribúty zaujímavého a prínosného online vzdelávania?

Najdôležitejšie je, aby online vzdelávanie bolo hravé a kreatívne. Nesmie to byť nuda, lebo vtedy je už dopredu odsúdené na neúspech. Aj matematika, fyzika a ďalšie menej obľúbené predmety môžu žiakov zaujať, ak sú online formy ich výučby urobené vtipne a zaujímavo. Som presvedčená o tom, že úspech nášho projektu je najmä v tom, že e-kurz deti baví, že sa nielen vzdelávajú, ale aj zabavia, a že sa pútavou formou dozvedia nové zaujímavé veci, o ktorých sa doteraz neučili. Aj na internete sa za posledný rok objavilo veľa zaujímavých a tvorivých online prístupov vo vzdelávaní, kde učiteľ  netradičným prístupom a formou predstavuje žiakom napríklad naše a svetové dejiny, alebo pokusy v chémii či výpočet matematických príkladov. Takéto vtipné a kreatívne prístupy v online vzdelávaní majú potenciál aj do budúcnosti, ale osobný kontakt žiakov s učiteľom v škole z dlhodobého hľadiska asi nenahradí v plnej miere žiadna forma štúdia cez počítač.

Nedávno ste vyhlásili tému ročníka 2021 – žiaci sa budú zaoberať budovami pre kultúru. Čo vás viedlo k tejto téme?

Dôvody výberu tejto témy sú dva. Chceme žiakom vysvetliť, prečo je kultúra pre ľudí, spoločnosť aj národ dôležitá, a chceme im predstaviť množstvo zaujímavých a hodnotných budov pre kultúru na Slovensku, v Európe a aj vo svete. Či už ide o budovy divadiel, koncertných sál, operných domov, múzeá alebo galérie. Je to krásna téma a veľmi sa teším na jej spracovanie. Na novom ročníku začíname intenzívne pracovať. Vzhľadom na to, že budov pre kultúru je po svete naozaj veľa, v e-kurze sa budeme venovať najmä Slovensku a Európe, a zaujímavé budovy pre kultúru z iných kontinentov budeme predstavovať len na stránke projektu na Facebooku.

Aké od tejto témy máte očakávania, a na čo sa najviac tešíte?

Teším sa na proces samotnej prípravy e-kurzu. V súčasnosti pripravujeme jeho obsahovú koncepciu a následne budeme pripravovať scenár. Pripraviť zrozumiteľný a pútavý scenár do e-kurzu je vždy veľká výzva. Tiež sa teším na proces výberu najzaujímavejších budov pre kultúru, ktoré vyberieme do e-kurzu. Výber je veľmi dôležitý, ale samozrejme bude subjektívny. Budeme ich vyberať s dôrazom na to, aby boli vhodným príkladom peknej a kvalitnej architektúry a aby sme žiakom stručne a zrozumiteľne vysvetlili, prečo sú práve tieto budovy pre kultúru hodné ich záujmu. Veď hlavným cieľom projektu Deti a architektúra je práve to, aby sme deti naučili vnímať architektúru a rozlišovať medzi kvalitnou a menej kvalitnou architektúrou. Samozrejme sa teším aj na opätovnú spoluprácu s Luciou Lalkou a jej spoločnosťou Eduvision, ktorá spracováva samotný e-kurz, pripravuje grafiku, animácie a programovanie.

Zdroj: J&amp

Projekt Deti a architektúra sa vďaka vám a vašim kolegom každý rok posúva nielen počtom zapojených žiakov, ale aj kvalitou a rôznymi inováciami. Čo pripravujete v tomto ročníku?

Najvýraznejšou novinkou je, že e-kurz chceme pripraviť v dvoch mutáciách. Okrem slovenčiny bude k dispozícii aj v angličtine, aby sa do projektu mohli zapojiť aj medzinárodné školy a bilingválne gymnáziá. Veríme, že aj mnohé slovenské školy využijú možnosť vzdelávať sa nielen o architektúre, ale že si pritom budú môcť zlepšovať aj svoju angličtinu. Som rada, že už teraz máme pokrytú väčšinu financií, ktoré na prípravu projektu potrebujeme, a ďakujem našim partnerom, ktorí nás finančne a organizačne podporujú.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PR - sponzorovaný obsah
Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie