• Úrady
  • 03.10.2009 09:44

Magistrát: Oddelenie miestnych daní a poplatkov

0 0

Správu dane z nehnuteľností v Bratislave vykonáva Hlavné mesto SR Bratislava, výkon správy konkrétne Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, oddelenie miestnych daní a poplatkov.

Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Blagoevova ulica 9
P.O. BOX 76
850 05 Bratislava 55 - Petržalka

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00-12:00 12:30-17:00
Streda 08:00-12:00 12:30-17:00

V závere obdobia podávania priznaní k dani z nehnuteľností sú stránkové dni upravené podľa potreby.

Pokladňa:
Pondelok 08:00-12:00 12:30-16:30
Utorok 08:00-12:00 12:30-15:30
Streda 08:00-12:00 12:30-16:30
Štvrtok 08:00-12:00 12:30-15:30
Piatok 08:00-12:00 12:30-13:30

 

Podateľňa:
Pondelok 08:00-12:00 12:30-17:00
Utorok 08:00-12:00 12:30-16:00
Streda 08:00-12:00 12:30-17:00
Štvrtok 08:00-12:00 12:30-16:00
Piatok 08:00-12:00 12:30-14:00

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.