Zákaz aj v petržalskom lese: Kde v Bratislave hrozí pokuta za trhanie medvedieho cesnaku či snežienok

2.4.2021
0

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Mnohí Bratislavčania si chodia v týchto dňoch natrhať do lesa medvedí cesnak, jeho sezóna je totiž krátka, trvá asi dva mesiace. Zvážte však, kam sa vyberiete, na niektorých miestach totiž hrozí za zber akýchkoľvek rastlín pokuta v tisíckach eur. Pozrite si zoznam chránených území.

Odtrhnutú snežienku či lístky medvedieho cesnaku by vám nemal nik vyčítať, pokiaľ to neurobíte v chránenej lokalite. V Bratislave je však takýchto území dosť, uvádzame ich v článku nižšie. Na miestach s tretím a vyšším stupňom ochrany platí zákaz trhať akékoľvek rastliny a nesmiete sa ani pohybovať mimo vyznačených turistických trás.

„Zber všetkých rastlín je zakázaný v chránených územiach s 3. a vyšším stupňom ochrany. Za nezákonné natrhanie hrozí previnilcovi pokarhanie alebo pokuta do výšky 3 319 eur,“ potvrdil pre banoviny.sk Slavomír Held z komunikačného odboru Ministerstva životného prostredia SR.

Asi neprekvapí, že územím s vysokým stupňom ochrany je Devínska Kobyla, ide o národnú prírodnú rezerváciu so 4. stupňom ochrany. Mnohí ľudia si však neuvedomujú, že aj Horský park v Starom Meste je chránený areál, kde platí 4. stupeň ochrany. Sem by ste preto na medvedí cesnak chodiť nemali,  o čom však zjavne mnohí Bratislavčania netušia.

Veľa zberačov medvedieho cesnaku či jarných kytičiek stretnete v týchto dňoch v petržalskom lesíku v Ovsišti, ale tiež v Pečnianskom lese. Dobre zvážte, kam presne sa vyberiete na zber. Pečniansky les, ktorý je súčasťou Územia európskeho významu Bratislavské luhy, sa totiž podľa prírodných hodnôt člení na tri zóny s 2., 3. a 4. stupňom ochrany. Najnižší, druhý stupeň platí pre územie ohraničené z východu nedokončenou stavbou na začiatku hrádze pri reštaurácii Aušpic, zo severu riekou Dunaj, z juhu Viedenskou cestou a diaľnicou a zo západu Mostom Lafranconi. Tretím stupňom je chránené územie z východu ohraničené Mostom Lafranconi, zo severu asfaltovou cestou k vodnému zdroju a z juhozápadu zarastenou lesnou cestou, ktorá ústí pri diaľnici. Vo zvyšnej časti Pečnianskeho lesa smerom k rakúskej hranici a k Dunaju platí štvrtý stupeň ochrany.

Zdroj: ac

​Medvedí cesnak nemôžete trhať v lokalitách s 3. a vyšším stupňom ochrany.

Bratislavský magistrát uvádza na svojom webe bratislava.sk presný zoznam chránených území v našom meste.

Chránené krajinné oblasti: Malé Karpaty a Dunajské luhy (v CHKO platí vo všeobecnosti 2. stupeň ochrany),

Chránené areály: Bajdel, Devínske alúvium Moravy, Hrabiny, Poľovnícky les, Bôrik, Borovicový lesík, Zeleň pri vodárni, Chorvátske rameno, Jarovská bažantnica, Lesné diely, Horský park, Sihoť, Pečniansky les, Soví les (v CHA platí vo všeobecnosti 2., 3., 4. alebo 5. stupeň ochrany),

Prírodné rezervácie: Fialková dolina, Gajc, Kopačský ostrov, Topoľové hony, Dunajské ostrovy, Starý háj, Ostrovné lúčky, Štokeravská vápenka, Slovanský ostrov (v PR platí vo všeobecnosti 4. alebo 5. stupeň ochrany),

Národná prírodná rezervácia: Devínska Kobyla (pre NKP na Devískej Kobyle platí 4. stupeň ochrany),

Prírodné pamiatky: Rosslerov lom, Devínska lesostep, Pánsky diel,

Národná prírodná pamiatka: Devínska hradná skala (v PK a NKP platí vo všeobecnosti 4. alebo 5. stupeň ochrany),

Chránený krajinný prvok: Vápenický potok (v CHKP vo všeobecnosti platí 2., 3., 4. alebo 5. stupeň ochrany).

Ďalšie lokality, ktoré sú v našom meste pod ochranou, sú Chránené vtáčie územia (Sysľovské polia, Dunajské luhy, Záhorské Pomoravie a Malé Karpaty), Územia európskeho významu: (Devínske jazero, Rieka Morava, Devínske lúky, Devínske alúvium Moravy, Vydrica, Homolské Karpaty, Devínska Kobyla, Bratislavské luhy, Biskupické luhy, Ostrovné lúčky, Hrušov) a Ramsarské lokality (Alúvium Moravy a Dunajské luhy).

Chránené územia si môžete preveriť online na tomto linku:  https://geoportal.bratislava.sk/pfa/apps/webappviewer/index.html?id=1024fc1999524f9ca23512ac1db31416

(ac)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie