Mestská časť Rusovce oslávila 790 rokov

6.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Rusovce oslávila v týchto dňoch 790. výročie prvej zmienky. Osídlenie Rusoviec je potvrdené už nálezmi zo staršej doby bronzovej, pri archeologickom výskume však boli objavené nálezy, podľa ktorých bolo toto územie obývané už v praveku.

V rímskej dobe sa Rusovce zapísali do histórie Gerulatou a zohrávali úlohu centra zadunajských obcí.

Ako pri príležitosti uviedla starostka Rusoviec Eva Papánková, v Rusovciach bol vždy pokoj a mier, a to aj napriek tomu, že v obci žili Nemci, Maďari a Slovania. „Nepamätáme si, že by medzi príslušníkmi týchto národností boli nejaké sváry, navzájom sa tolerujú aj v súčasnosti,“ povedala starostka E. Papánková.

Rusovce sú ukážkou dobrého spolužitia, tvrdia sami Rusovčania. V tejto súvislosti sa viackrát objavili úvahy o osamostatnení sa štyroch zadunajských mestských častí. To Rusovčania odmietajú s tým, že ich obec patrí do Bratislavy.

(brn)

Páčil sa vám článok?