Zasvätiť bratislavský tunel šintoizmu je cudzie

28.6.2007
0
Páčil sa vám článok?

Nie je mysliteľné, aby verejná stavba slúžiaca občanom tohto štátu, akou tunel Sitina je, bola posvätená v šintoistickej tradícií.

Nie je mysliteľné, aby verejná stavba slúžiaca občanom tohto štátu, akou tunel Sitina je,  bola posvätená v šintoistickej tradícií. Na Slovensku šintoizmus nemá žiadne korene.

Pre veriacich občanov má posvätenie hlbší duchovný význam, ktorý spočíva v presvedčení, že Pán Boh posväteným miestam poskytuje väčšiu ochranu. Z toho dôvodu si nechávame posvätiť domy a byty. Naši predkovia posväcovali polia a dobytok, teraz sa obrad posvätenia koná napríklad v Piešťanoch pri otváraní prameňov.

Keby bol tunel posvätený rímskokatolíckym biskupom, prípadne ekumenicky spolu s evanjelickým biskupom, určite by sa našli ľudia, ktorí by začali kričať, že cirkev chce zasa vládnuť v tomto štáte. A pritom je to absurdné, keď sa upiera právo väčšine obyvateľstva na dodržanie ich srdcu hlboko vzácnej tradície a kritizuje sa ich právo na náboženské prejavy. Šintoistické posvätenie, ktoré v Japonsku je prirodzené, je na Slovensku cudzie.

RNDr. Juraj Sztuka, Bratislava
LIST ČITATEĽA

Páčil sa vám článok?