HISTÓRIA: Poznáte okolnosti vzniku súčasnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici?

27.10.2019

Zdroj: FB Monarchisti

Páčil sa vám článok?

Poznáme ju ako tzv. štátnu nemocnicu na Mickiewiczovej ulici, nachádza sa kúsok od Lekárskej fakulty UK, takže ju mnohí volajú aj univerzitná alebo Nemocnica Staré Mesto. Jej výstavba trvala štyri roky a slávnostne ju otvorili 26.októbra 1864. Pôvodne niesla názov Krajinská všeobecná nemocnica v Prešporku.

Nemocnicu dalo zriadiť mesto po vzore iných nemocníc v Európe. V čase svojho vzniku išlo o jednu z najväčších a najmodernejších nemocníc v niekdajšom Uhorsku. Pôvodne mala kapacitu 259 lôžok. 

V roku 1896 pribudovaním ďalšieho traktu sa kapacita zvýšila na 396, čo bolo najviac v celom Uhorsku. V rokoch 1900 až 1920 sa k pôvodnému nemocničnému pavilónu CH, pridávali ďalšie pavilóny A, F, G, H, K a prosektúra. V 2. (medzivojnovej) etape dostavieb prenikol do zástavby funkcionalizmus, a to najmä budovou pavilónu C, D, E od Klementa Šilingera a budovou vrátnice.

Pavilón CH je dodnes nosnou stavbou celého areálu nemocnice. Podľa pamiatkárov má obrovskú historickú hodnotu. V kontexte miznúcich historických i medicínskych stavieb v Bratislave je jedným z posledných symbolov dobrej medicíny i tradičnej architektúry.

Zdroj: FB Monarchisti

​Táto nemocnica patrila k najdokonalejšie vybaveným nemocniciam v Uhorsku a neskôr aj na Slovensku. Pavilón CH má taktiež významnú architektonickú hodnotu. Areál nemocnice vymedzený ulicami Radlinského, Mickiewiczova, Americké a Floriánske námestie v rozsahu deviatich stavieb a múrom a sadovníckou úpravou areálu je nositeľom historickej, architektonickej a urbanistickej pamiatkovej hodnoty. Pamiatkový prínos objektov a história celej Nemocnice Staré Mesto svojim nadregionálnym významom sú jedinečnou dokumentáciou vývoja nemocníc a zdravotníckej starostlivosti na Slovensku.

Budovu Krajinskej nemocnice postavil podľa vlastného projektu známy bratislavský staviteľ Ignác Feigler ml., nositeľ už tretej generácie staviteľského remesla v rodine. Predlohou stavby mu vraj bola Štátna knižnica v Mníchove a tak sa romantizmus dostal do jednotlivých prvkov nemocnice.

Historická všeobecná nemocnica na Mickiewiczovej ulici v Bratislave je držiteľom niekoľkých prvenstiev. Bolo tu prvé röntgenologické a rádiologické pracovisko v Uhorsku. Vynikala v odbore chirurgie, v ortopédii a moderných metódach liečby duševných chorôb, v gynekologicko-pôrodnickej praxi či v detskom lekárstve. Nemocnica bola v Uhorsku veľmi výnimočnou. Poskytovala liečenie tisícom ľudí ročne.

Zdroj:

Pre zaujímavosť, začiatkom roka 1939 mala nemocnica 14 kliník a 5 filiálok v rámci Bratislavy a patril sem aj Pezinok s Ústavom pre duševne chorých. Pod nemocnicu patrili aj bývalé kúpele na Hlbokej ulici v Bratislave, ktoré prebudovali na ortopédiu alebo aj slávna pôrodnica na Zochovej a ORL (ušné, nosné a krčné).

(

Páčil sa vám článok?