HISTÓRIA: Henrich Klein svoj hudobný talent venoval mládeži v Prešporku

6.10.2019

Zdroj: GMB

Páčil sa vám článok?

Heinrich Klein bol hudobný skladateľ, dirigent a predovšetkým pedagóg. Podobne ako Mozart, aj on bol vďaka neobyčajným schopnostiam označovaný ako zázračné dieťa. Lenže, mladý Heinrich nevedel byť rovnako zábavný. O to väčší talent mal v organizačnej a teoretickej, konštrukčnej a pedagogickej oblasti.

Keď Mozartov rovesník, 28-ročný Heinrich Klein odišiel z rodnej Moravy, mal už za sebou základné hudobné vzdelanie od dómskeho organistu v Olomouci, a tiež prax v kapele grófa z Rosswaldu. Vybral sa teda do Prešporku, kde pôsobil hudobný pedagóg Franz Paul Rigler. Ten bol učiteľom v hudobnej triede na Normálnej škole. Klein do školy nastúpil 1. augusta 1779 ako mladší kolega Riglera. Venoval sa štúdiu aj komponovaniu.

Je tiež možné, že si našiel prácu s ubytovaním v niektorej šľachtickej rodine, kde mohol pôsobiť ako učiteľ hudby. O túto pozíciu bol totiž, v tom čase, veľký záujem, a v Prešporku slabá ponuka. Pracovnou náplňou učiteľov hudby bolo denne jednu hodinu vyučovať hudbu šľachtického syna či dcéru a raz týždenne zorganizovať malé rodinné vystúpenie. Tiež dostávali za úlohu skomponovať kratšiu skladbu na počesť vybraných osôb či udalostí. V prípade potreby vyučovali aj iné predmety, najčastejšie cudzí jazyk. Nuž, a zúčastňovali sa tiež na pobytoch rodiny mimo mesta.

​Od roku 1787, keď bol náročný pedagóg Rigler často chorý, zamestnal práve Heinricha Kleina ako pomocného učiteľa, čomu sa študenti veľmi tešili. Po formálnom ukončení preparandie nastúpil ako učiteľ do kláštornej školy rehole kanonistiek Notre Dame. Tam učil hrať na klavíri šľachtické slečny. Tie sa však zrejme o hudbu zaujímali hlavne preto, aby im to zvýšilo prestíž pri hľadaní ženícha. A to nadšenému klaviristovi nemohlo vyhovovať. Preto sa, pri prvej príležitosti, uchádzal o miesto učiteľa hudby v Normálnej škole. Tá sa naskytla po odchode Riglera.
O súkromí Heinricha Kleina sa dá zistiť len málo informácií. Nebol večne zamilovaný ako Beethoven, ani temperamentný ako Mozart. Iba svoj geniálny talent rozvíjal a odovzdával prešporskej mládeži. Vďaka bádateľstvu G. Dušinského však vieme, že prvá známa adresa H. Kleina je na Klariskej ul. č. 10 z roku 1789 a spája sa s domom rodiny Braunmüllerovcov, do ktorej sa priženil. S manželkou Reginou mali dve dcérky, Henriku, z ktorej vyrástla učiteľka hudby a Máriu Emíliu, ktorá však, ako 6-mesačná, zomrela. Práve v tom období zložil H. Klein svoje najslávnejšie diela, za ktoré získal prestížne ocenenia od pápeža aj od Švédskej kráľovskej hudobnej akadémie.

Medzitým sa stal učiteľom v hudobnej triede na Normálnej škole, kde výrazne ovplyvnil mnohých hudobníkov. Aj skladateľa maďarskej národnej hymny, dirigenta Cirkevného hudobného spolku, tiež prvého harmonizátora slovenských ľudových piesní a ďalších. Hudbu vyučoval aj študentov Evanjelického lýcea.

Heinricha Kleina by sme tiež mohli zaradiť k priekopníkom domáceho meštiackeho muzicírovania, ktoré podporovali aj jeho svokrovci. Pozýval k sebe domov nádejných muzikantov a umožňoval im rozvíjať svoj talent. Heinrich Klein bol aj hudobným teoretikom a publicistom. Keď v roku 1820 vyšla v Pressburger Zeitung správa, že 9-ročný Franz Liszt koncertoval v Prešporku, viaceré indície nasvedčujú, že ju napísal práve Heinrich Klein.

Väčšina jeho ďalších všestranných aktivít však smerovala k podpore mladých začínajúcich hudobníkov. H. Klein spolupracoval aj pri vzniku a činnosti Spolku bratislavských slobodných umelcov a profesorov rečí, ktorý mal, okrem iného, podporovať chudobných študentov, chorých učiteľov a vdovy po členoch. Tento spolok podporil aj spomínaný prvý koncert Franza Liszta v Prešporku.
Keď bol H. Klein v roku 1821 na liečení v Piešťanoch, spoznal tam Carla Schmidta, výrobcu klavírov. Presvedčil ho, aby sa usadil v Prešporku, čím zabezpečil kvalitné klavíre pre ďalšie generácie.
Heinrich Klein zomrel ako 76-ročný. Na jeho pohrebe boli všetci jeho študenti, ktorých do poslednej chvíle učil. Uctiť si ho prišli aj slávni hudobní skladatelia, ktorým základy hudby dal v Prešporku práve Heinrich Klein.
Katarína Králiková, sprievodkyňa dejinami a blogerka

Páčil sa vám článok?