Mestské časti nachystali deťom balíčky aj peniaze - kde boli najštedrejší?

6.10.2019

Zdroj: MČ Dúbravka

Páčil sa vám článok?

Balíček so školskými potrebami, ale aj preplatenie účtu vo výške desiatok eur. Väčšina mestských častí (MČ) v Bratislave sa snaží pomôcť rodičom pri výbave ich prváčikov, niektoré prispievajú aj na škôlkárov. Pozrite sa, o aký typ výpomoci sa môžete uchádzať.

Čunovo
Rodičia detí, ktoré nastupujú do materskej či základnej školy, síce finančný príspevok nedostanú, ale... „Na začiatku školského roku pozývame všetkých prvákov s trvalým pobytom v našej mestskej časti, a to bez ohľadu na to, do ktorej školy nastupujú na stretnutie, kde dostávajú balíček so školskými potrebami v hodnote asi 10 eur,“ uviedla starostka Gabriela Ferenčáková.

Devínska Nová Ves
Prváčikovia dostávajú príspevok 20 eur. Rodičia oň nemusia žiadať, príspevok je viazaný na zápis do 1.ročníka.

Dúbravka
Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva miestneho úradu poskytuje príspevok v hmotnej núdzi – môžu ho využiť aj rodičia samoživitelia, ktorí potrebujú kúpiť dieťaťu napríklad školské pomôcky. Finančný príspevok priznáva alebo zamieta starosta mestskej časti na návrh sociálneho oddelenia. Mestská časť navyše organizovala počas leta zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín či deti slobodných mamičiek.

Jarovce
Rodičia škôlkárov ani školákov finančný príspevok nedostávajú. „V prípade hmotnej núdze však odpúšťame poplatok za materskú školu a školský klub detí,“ uviedol starosta Jozef Uhler.

Karlova Ves
Mestská časť poskytuje rodinám v hmotnej núdzi dotáciu na školské pomôcky pre deti. O túto pomoc má rodič požia­dať na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu - na 1. polrok v septembri a na 2. polrok vo februári. „Dotácie môžu byť vyplácané počas predškolskej dochádzky v materskej škole a v priebehu základnej školskej dochádzky,“ vysvetlil Miroslav Špejl z referátu komunikácie s médiami. Výška dotácie je najviac 33,20 eura na 1 dieťa a na školský rok. Určená je najmä na nákup zošitov, písacích potrieb, učebníc a na nevyhnutné individuálne pomôcky. „Poskytnutie tejto formy pomoci nie je viazané na trvalé bydlisko dieťaťa, ale na školu, ktorú navštevuje,“ doplnil Špejl.

Zdroj: abn

Nové Mesto
Rodičom prváčikov dáva MČ príspevok na nákup aktovky a školských potrieb. „Ide o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 35 eur. Nástup do školy prináša nezanedbateľné náklady, preto som rád, že môžeme aj tento rok mladým rodinám štartovným príspevkom odľahčiť ich rozpočty,“ povedal starosta Rudolf Kusý. O príspevok môže požiadať rodina prváčika, ktorého matka má trvalé bydlisko v MČ. Žiadosť bolo potrebné poslať v septembri, ale ak ste na ňu zabudli, aj v októbri sa vám budú snažiť vyjsť v ústrety. Rôznu formu podpory poskytuje MČ napríklad aj predškolákom, kde rodičia nemusia doplácať rozdiel medzi stravnou jednotkou a štátnou dotáciou, dotuje tiež rôzne športové aktivity detí a iné.

Petržalka
Rodičia dostávajú príspevok na deti v súkromných materských školách, ktoré neboli prijaté do materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti MČ Petržalka. Príspevok bol navýšený z pôvodných 60 eur na 90 eur mesačne, požiadať oň treba do 10. októbra.

Rača
Na začiatku školského roka dostávajú prváci od MČ knižku, ktorá je alternatívnou čítankou.

Ružinov
Rodičia môžu dostať príspevok pre prváčikov ZŠ vo výške 40 eur. Žiadosť musíte podať najneskôr do konca mája 2020. Škôlkarom MČ neposkytuje príspevky.

Staré Mesto
MČ poskytuje rodičom prváčikov finančný príspevok 50 eur na školské potreby. O príspevok treba požiadať a doložiť bločky (nie staršie ako 5 mesiacov) do 15. novembra.

Vajnory
Špeciálne príspevky pre škôlkárov či školopovinné deti MČ neposkytuje. „Snažíme sa však pomôcť rodinám v nepriaznivej finančnej alebo sociálnej situácii. Môžu využiť jednorazový finančný príspevok, keď mestská časť po posúdení odpustí na stravné, poplatok za školský klub detí, prípadne poplatok za pobyt v materskej škole,“ informoval starosta Michal Vlček.

Záhorská Bystrica
Prváci dostali od starostu vrecúško s omaľovánkou, farebnými papiermi, linajkovým zošitom, slovníčkom, farbičkami, pravítkom, gumou a perom - všetko v hodnote 490 eur pre 77 prvákov.

Devín, Lamač, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
Tieto mestské časti neposkytujú rodičom prváčikov žiadne príspevky. (MČ Devín je v režime nútenej správy.)
Foto: MČ Záhorská Bystrica

100 eur od štátu
Rodičia všetkých prvákov ZŠ dostávajú jednorazový príspevok vo výške 100 eur, ktorý slúži na nákup školských potrieb. Vypláca ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rodičia ho dostanú v októbri spolu s prídavkami na deti automaticky, nemusia oň žiadať.

(ac)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.