• Záhorská Bystrica
  • 24.06.2018 13:42

V Záhorskej Bystrici rastie počet obyvateľov raketovým tempom

0 0
Program pre deti pripravila i záhorská bystrica - zahorska

V bratislavskej Záhorskej Bystrici pribudla za posledných päť rokov štvrtina súčasného počtu (5171) obyvateľov.

Nárast o 1366 rezidentov je spojený s územným rozvojom, bytovou a domovou výstavbou, ale i fenoménom sťahovania sa ekonomicky aktívnych ľudí zo strednej a vyššej vrstvy do okrajových častí hlavného mesta a obcí mimo Bratislavu. Skonštatovali to autori Komunitného plánu sociálnych služieb  Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica na roky 2018-2024. Dokument tento týždeň schválili poslanci Záhorskej Bystrice.

Predkladatelia takisto upozorňujú, že populácia Záhorskej Bystrice kontinuálne rastie od začiatku 90. rokov, rýchlejším tempom však v posledných desiatich rokoch 2007-2017. "Dve tretiny populácie tvorí ekonomicky aktívne obyvateľstvo (66,4 percenta), deti do 14 rokov zastupujú viac ako pätinu obyvateľov (21,2 percenta) a ľudia vo veku nad 65 rokov 12,4 percenta," uvádzajú ďalej spracovatelia materiálu. Poukazujú zároveň na to, že ak migrácia do mestskej časti ustane, čo je nepravdepodobné, bude mať mestská časť v roku 2024 okolo 5400 obyvateľov, ak sa zachová súčasné tempo, v roku 2024 by malo byť v Záhorskej Bystrici približne 6300 a v roku 2029 približne 7500 obyvateľov.

Autori materiálu avizujú, že súčasný relatívne nízky priemerný vek obyvateľov (38 rokov) zrejme narazil na limity a bude sa zvyšovať. Ľudí v seniorskom veku bude pribúdať, mierne bude stúpať dopyt na opatrovateľskú službu i pobytové zariadenia pre seniorov (0,5 až 1 osoba/rok).

Správa pozitívne hodnotí zvýšenie počtu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a variabilitu poskytovaných služieb, ekonomicky silné zázemie i rozvinuté aktivity pre seniorov.

V odporúčaniach spracovatelia uvádzajú pokračovať v utváraní priaznivých podmienok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v mestskej časti, naďalej podporovať činnosti mimovládnych organizácií a občianskych združení v sociálnej oblasti i rozširovať možnosti pre aktívne starnutie seniorov v oblasti vzdelávania, sociálnej interakcie a zdravého životného štýlu. Jeden z návrhov berie do úvahy aj využitie areálu budovy bývalého Stredného odborného učilišťa (SOU) energetického.

Nehnuteľnosť vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je v súčasnosti evidovaná ako prebytočný majetok určený na predaj. Mestská časť však už začala rokovanie so samosprávnym krajom. Má záujem o to, aby objekt prešiel do jej správy, resp. nájmu/vlastníctva a v spolupráci s BSK, prípadne i hlavným mestom sa hľadal efektívny model využitia budovy i areálu s prihliadnutím na potreby rôznych vekových skupín obyvateľstva, nielen zo Záhorskej Bystrice.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.