Hrdinovia novej doby: Nezisková organizácia Dobrý dom po prvý raz udelila Ceny Archanjela Michala

5.10.2022
0

Zdroj: Barbora Jančárová

Páčil sa vám článok?

Obdobie pandémie koronavírusu prinieslo množstvo nových výziev a nových hrdinov. Aj skúsenosti z tohto mimoriadne náročného obdobia boli inšpiráciou vzniku Ceny Archanjela Michala. Po prvý raz ich udeľovala staromestská nezisková organizácia Dobrý dom. Ocenila osobnosti a organizácie, ktoré v Starom Meste nezištne pomáhajú.

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo 29. septembra 2022, na deň Sv. Michala, v Pálffyho paláci.
Cena archanjela Michala patrí tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o pomoc iným v náročnej životnej situácii, prejavili ľudskosť, spolupatričnosť a empatiu. „Cena Archanjela Michala je akousi symbolickou bodkou za zmysluplnými aktivitami, ktoré sme v tomto roku realizovali. Napríklad vďaka nášmu donorovi spoločnosti Lucron Group, a. s. sme podporili 24 verejnoprospešných projektov v sociálnej a humanitárnej oblasti, ale aj v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a kultúry. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú posúvať pomoc ďalej,“ hovorí riaditeľka neziskovej organizácie Dobrý dom Petra Balážová.

„Archanjel Michal je symbolom dobra, harmónie, pokoja a lásky, dáva silu a odvahu v čase obáv a neistoty,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. „Cena archanjela Michala je symbolickým odkazom na medenú plastiku majstra Petra Ellera, ktorá od roku 1758 zdobí Michalskú vežu a Prešporčanom pripomínala postavu svätého Archanjela Michala, ktorého vždy uctievali a prosili o pomoc i ochranu., budeme udeľovať tým, ktorí nezištne pomáhajú iným v náročných životných situáciách,“ doplnila.

Zdroj: Barbora Jančárová

​Jana Dobrovičová – veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava – Staré Mesto.

Výberová komisia bola zložená z troch členov správnej rady neziskovej organizácie Dobrý dom a s troch prizvaných osobností z kultúrno-spoločenského života. „Obetavosť a nasadenie, ktoré pri svojej práci nominovaní aj ocenení „anjeli“ odvádzajú, dnes nie je všade samozrejmosťou. Preto je dôležité všímať si týchto ľudí a vyzdvihnúť ich prácu,“ hovorí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá bola popri Magde Vášaryovej a Pavlovi Čekanovi, jednou z prizvaných osobností komisie.

Zdroj: Barbora Jančárová

​Branislav Mamojka, CSc. – predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR.

„Toto ocenenie je pre nás veľkým povzbudením do ďalšej práce. Sme radi, že Staré Mesto považuje pomoc utečencom a odídencom z iných krajín pri začleňovaní sa do spoločnosti za rovnako dôležitú, ako my. Staré Mesto je jednou z najmultikultúrnejším mestských častí Bratislavy, rozmanitosť nás však obohacuje, hľadanie prienikov je kľúčové,“ hovorí predsedníčka občianskeho združenia Mareena Michaela Pobudová.

„Mojím životným poslaním je byť tu pre druhých. Vďačím za to prevažne môjmu osudu. Pôvodným povolaním som pôrodná asistentka, no mojou vysnívanou prácou je práca so seniormi. Mojím najväčším zadosťučinením je, keď vidím, že sú u nás v zariadení šťastní. Chce to veľa obety, nepoznám koniec pracovnej doby, ale mám tiež šťastie, že moji blízki vedia, že klienti sú u mňa na prvom mieste,“ povedala Veronika Karšaiová, vedúca úseku opatrovateľstva a ošetrovateľstva v novom staromestskom Zariadení opatrovateľskej služby na Palárikovej.

Ocenenia Archanjela Michala získali:
- za prínos v oblasti sociálnej a humanitárnej pomoci Veronika Karšaiová, vedúca úseku opatrovateľstva a ošetrovateľstva, Zariadenie opatrovateľskej služby, Bratislava-Staré Mesto
- za prínos v oblasti sociálnej a humanitárnej pomoci Mgr. Pavol Sabela – štatutár OZ STOPA/streetwork
- za prínos v oblasti sociálnej a humanitárnej pomoci Mgr. Jozef Griač – štatutárny zástupca OZ IMOBILIO
- za prínos v oblasti sociálnej a humanitárnej pomoci Ľubomíra Slušná-Franz – zakladateľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu ACEC
- za prínos v oblasti zdravotníctva MUDr. Daniela Sejnová, PhD. – lekárka, onkologička a Ing. Petra Lipnická – riaditeľka pre stratégiu v MultiplexDX
za prínos v oblasti kultúry Štefánia Kačalková – redaktora Rádiožurnálu RTVS
- a prínos v oblasti humanitárnej pomoci Nezisková organizácia Mareena a Maltézska pomoc Slovensko.

Okrem ocenení Archanjela Michala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová odovzdala Ďakovné listy ďalším piatim osobnostiam:

Dana Grafiková – predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska, za prínos v oblasti sociálnej a humanitárnej pomoci
Mgr. art. Eva Malatincová, PhD. – pedagogička a zakladateľka Cirkevného konzervatória v Bratislave, za prínos v oblasti vzdelávania a kultúry
Andrej Mičunek – zakladateľ tanečného klubu spoločenských tancov TK Danube Bratislava, za prínos v oblasti sociálnej a humanitárnej pomoci a oblasti kultúry
Ing. Jana Dobrovičová – veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava – Staré Mesto, za prínos v oblasti humanitárnej pomoci
RNDr. Branislav Mamojka, CSc. – predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, za prínos v oblasti zdravotníctva, sociálnej a humanitárnej pomoci
Dobrý dom

Páčil sa vám článok?