Zaskočení obyvatelia Sky Parku: Pozastavujeme vám doručovanie zásielok, oznámila im pošta

17.1.2022
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Nemilé prekvapenie zažili obyvatelia niektorých vchodov bytového komplexu Sky Park. V schránkach si totiž našli oznam od Slovenskej pošty, že im dočasne pozastavuje doručovanie zásielok. A nejde o maličkosť, v troch vchodoch Sky Parku sa nachádza zhruba 900 bytov.

Obyvatelia vchodov na Továrenskej 12 a 14 i Čulenovej 5 zostali poriadne prekvapení. Slovenská pošta im totiž oznámila, že pozastavuje doručovanie zásielok. Dôvodom sú nedostatočne označené vchody a schránky. Takýto oznam však dostali i tí obyvatelia, ktorí majú na schránke poctivo uvedené svoje meno. O prípade ako prvá informovala Televízia Joj. 

"Počas pozastavenia doručovania až do odstránenia prekážok budú Vaše poštové zásielky bez pokusu o ich doručenie a bez zanechania oznámenia o príchode zásielky ukladané na Pošte Bratislava 1 na Námestí SNP," oznámila obyvateľom pošta.

V praxi to znamená, že ak im aj prišla nejaká životne dôležitá zásielka či nebodaj exekučná výzva, ani sa o tom nedozvedia. "Asi jediná vec, čo mi ostáva, je chodiť sa opýtať každý týždeň na pobočku," vyjadril sa pre TV Joj miestny obyvateľ pán Miroslav.

Zdroj: archív

​Oznam pošty adresovaný obyvateľom Sky Parku. 

Oslovili sme aj poštu s otázkou, či je korektné, aby doručovanie zásielok stopli aj ľuďom, ktorí si svoje schránky označili. Navyše, ako upozorňuje Miroslav, na prízemí vchodov sa nachádzajú vrátnica, takže je možné sa k obyvateľom dopátrať.

"Neoznačenie poštovej schránky menom či zamedzenie prístupu k poštovým schránkam je s rastúcou výstavbou a mobilitou obyvateľov častým problémom pri doručovaní pošty. Pošta a doručovatelia, ktorí doručujú zásielky do spomínaného bytového komplexu, už v minulosti, aj keď ústne, upozorňovali na tento problém. O možnosti pozastavenia doručovania informovala Slovenská pošta ústne správcu bytového komplexu a neskôr aj písomne. Po doručení výzvy sa pošta so správcom dohodla, že problém s označením schránok bude rýchlo vyriešený," reagovala na naše otázky hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Zdroj: ms

​Sky Park

Informácia o pozastavení doručovania zásielok mala byť podľa hovorkyne doručená len tým obyvateľom, ktorí schránky označené nemajú.  "Nedopatrením sa však stalo, že informácia bola vhodená do všetkých schránok, čím došlo k nedorozumeniu. Môžeme potvrdiť, že aj dnes bola pošta riadne doručená do všetkých označených schránok v celom komplexe na Továrenskej a Čulenovej ulici," dodala Dorčáková. 

FOTO a VIDEO: Pred 60 rokmi otvorili v centre Veľkopredajňu potravín - viete, prečo sa volala Teta?

V roku 1962 sa tlačilo na spodnej časti Námestia SNP obrovské množstvo ľudí, aby ako prví mohli navštíviť novú a modernú veľkopredajňu potravín, ktorá sa nachádzala na prízemí obchodného domu a bola atypická tým, že mala dva vchody - jeden z Dunajskej ulice a druhý z Ulice Červenej Armády. Mnohí Bratislavčania chodia do „Tety" nakupovať i dnes, hoci už je tam LIDL.

Ako vysvetľuje, podľa poštových podmienok môže pošta zastaviť doručovanie zásielok, ak nie sú naplnené technicko-organizačné opatrenia pre bezproblémové doručovanie zásielok, tzn., ak nie sú schránky označené menovkami adresátov, ak nie sú označené vchody bytových domov a zvončekov (tie musia byť funkčné a umiestnené pri vchode do domu, tak aby k nim bol voľný a bezpečný prístup pre poštového doručovateľa), alebo ak nie je umiestnený prehľad užívateľov bytov v bytovom dome na prízemí. V takomto prípade sú zásielky uložené na odovzdávacej pošte počas ich odbernej lehoty. "Doručovanie môže byť pozastavené aj v prípade ohrozenia doručovateľa, napríklad mávame aj prípady, kedy našich doručovateľov napádajú nezabezpečené psy," uzavrela s tým, že doručovanie zásielok je pozastavené dovtedy, kým správca alebo adresáti odstránia prekážky, a kým pošte oznámia, že schránky sú označené, prípadne je zabezpečený prístup doručovateľa k schránkam. Potom bude doručovanie zásielok okamžite obnovené.

Že pošta môže za spomínaných podmienok doručovanie zásielok pozastaviť, nám potvrdil aj hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Roman Vavro s tým, že sťažnosti obyvateľov v tomto konkrétnom prípade zatiaľ neevidujú.

"Ak si adresát splní všetky povinnosti pre doručovanie vyplývajúce zo zákona o poštových službách (§ 33 zákona o poštových službách) a poštový podnik tak vie identifikovať adresné miesto a jeho domovú listovú schránku, poštový podnik je potom povinný zásielky do domovej listovej schránky dodávať tomu adresátovi, ktorý si povinnosť splnil. V prípade, že si adresát nesplní povinnosti vyplývajúce zo zákona o poštových službách a poštový podnik tak nevie identifikovať adresné miesto a doručiť jeho zásielky, tieto sa stávajú nedoručiteľné a sú následne vrátené odosielateľovi, " dodal.

Oslovili sme aj správcu dotknutých vchodov. "Naša spoločnosť, ako správca daného bytového komplexu, na základe výzvy od Slovenskej pošty vie o vzniknutej situácii a aktívne ju už rieši. V prvom kroku sme vyzvali všetkých vlastníkov bytov, aby si vo vlastnom záujme neodkladne označili menami poštové schránky za účelom obnovy poštových služieb a následného plynulého doručovania poštových zásielok. Následne naša spoločnosť tieto označenia zjednotí, aby distribúcia pošty bola rýchla a prehľadná. Na základe požiadavky Slovenskej pošty sme pre potreby distribúcie poštových zásielok pripravili pre poštových doručovateľov zoznamy vlastníkov bytov, ktoré budú k dispozícii na recepciách bytových domov," povedala nám Slavomíra Vogelová, riaditeľka komunikácie spoločnosti Veolia Slovensko, ktorá budovu spravuje. 

(ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie