Na Hurbanovom námestí bol uhoľný trh

1.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Mesto poskytovalo aj návštevníkovi v polovici 19. storočia mnoho zaujímavých motívov rozľahlých námestí a romantických zákutí. Ludwig Rohbock sa rozhodol zvečniť priestranstvo pred Michalskou bránou.

Možno ho k tomu inšpirovala aj impozantná ruina kráľovského paláca v strede veduty. Pod palácom, ktorý vyhorel v roku 1811, vidno jednoduchý kostol kapucínov, ešte s pôvodným priečelím z prelomu 17. a 18. storočia. Veža Michalskej brány je čiastočne zakrytá meštianskym domom z obdobia po roku 1830.

Priestranstvá pred mestskými bránami sa formovali už v stredoveku ako trhoviská. Pred Michalskou bránou sa trhovníci špecializovali na predaj dreveného uhlia (Kohlmarkt), veľmi potrebného v každej domácnosti. Pred vynálezom sporákov sa totiž varilo na otvorenom ohni, kde sa spaľovalo kvalitné drevené uhlie.

Pred uličkou, ktorá viedla k Michalskému mostu, bola už v 18. storočí inštalovaná fontána, z ktorej tiekla čerstvá pitná voda privádzaná dreveným potrubím z prameňov na svahoch Malých Karpát. Ďalšia bola na trhovisku nižšie pri vyústení Schöndorfskej (Uhorskej, teraz Obchodnej) ulice. Od roku 1768 stál na trhovisku aj pranier, prenesený z Hlavného námestia.

Kostol vpravo vznikol ako súčasť kláštora trinitárov a bol zasvätený rádovému svätcovi Jánovi z Mathy. Stavali ho od roku 1717 do roku 1750. Jozef II. po roku 1780 kláštor zrušil. V 19. storočí ho prestavali na sídlo župného úradu, kostol sa stal farským. Podľa svedectva starších grafických listov boli dve veže kostola zavŕšené vysokými bohato profilovanými strechami s cibuľovitými motívmi. Nie je jasné, kedy a prečo ich odstránili. Provizórne zastrešenie vo forme nízkych ihlancov s preliačenými stenami, aké dokumentuje aj Rohbockova kresba, prenesená do rytiny J. Umbachom v Darmstadte, sa zachovalo doteraz. Len pôvodný drevený šindeľ je už asi 100 rokov nahradený plechom.

Pri kostole stála na strane trhoviska malá budova, ktorú pred rokom 1940 zbúrali a nahradili romantickou novostavbou. Pri výkope jej základov sa odkryla časť múrov stredovekého Kostola svätého Michala, ktorý zbúrali po roku 1529, a ktorý dal meno predmestiu, Michalskej bráne aj Michalskej ulici.

Charakter pôvodne rozľahlého priestranstva sa v priebehu 20. storočia výrazne zmenil, najmä zriadením vozoviek a chodníkov, parkoviska, výsadbou nevhodnej zelene a stavbou vyšších objektov na jeho obvode.

Štefan Holčík
FOTO - archív a Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie