• Staré Mesto
  • 10.07.2019 10:45

V Starom Meste rozširujú rezidenčné zóny - na ktorých uliciach sa bude dať zaparkovať?

0 0
Prečo sa bratislave nedarí zmeniť pravidlá pre parkovanie? starostovia to vidia takto - Parkovanie_Stare_Mesto

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto pripravuje v júli ďalšie rozšírenie rezidenčnej parkovacej zóny. Parkovanie vyhradené pre Staromešťanov pribudne na šesť ulíc, na ktorých mali doteraz obyvatelia často problém zaparkovať.

"Ide o ulice Čelakovského, Dankovského, Koreničovu, Krátku, Smetanovu a Tvarožkovu," upresnila Janka Mešťaníková, vedúca oddelenia dopravy MÚ Bratislava-Staré Mesto. Nové značenie je pokračovaním zavádzania rezidenčnej parkovacej politiky, ktorá v Starom Meste funguje už niekoľko rokov. 

Po úprave dopravného značenia sa na týchto komunikáciách celkovo vytvorí 151 parkovacích miest. Z toho 131 bude určených pre rezidentov s trvalým pobytom v mestskej časti, 15 miest bude voľných (pre návštevníkov Bratislavy), 2 miesta budú vyhradené a 3 miesta sú určené pre ťažko zdravotné postihnutých (ŤZP). 

"Projekt organizácie dopravy bol prerokovaný v operatívnej komisii magistrátu hl. mesta Bratislavy a následne bolo značenie určené príslušným cestným správnym orgánom - v tomto prípade hlavným mestom," uviedla Mešťaníková.

O presných termínoch realizácie dopravného značenia bude mestská časť informovať v najbližších dňoch. Obyvatelia dotknutých ulíc budú s obmedzeniami spojenými s realizáciou dopravného značenia oboznámení najneskôr týždeň pre začatím prác.

Počas víkendu sa na zastávke električiek Záhumenice, Drevona objavil tapacírovaný gauč s dvomi kreslami, ktoré niekto rozmiestnil okolo drevených lavičiek. Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o záslužný čin a niekto sa snažil len zvýšiť kapacitu miest na sedenie, tak v konečnom dôsledku išlo pôvodne pravdepodobne o nábytok určený skôr do zberného dvora či na smetisko...

​Rezidenti, ktorí zatiaľ nemajú zakúpenú parkovaciu kartu Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto v hodnote 10 eur, si ju budú musieť zakúpiť. Parkovacia karta (nálepka) oprávňuje držiteľa parkovať v kdekoľvek na vyznačených miestach rezidenčnej parkovacej zóny Starého Mesta.

(ts)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.