V Rusovciach sa chystá rozsiahly developerský projekt - pribudne tu vyše sto nových stavieb!

20.1.2022

Zdroj: Google Maps

Páčil sa vám článok?

V bratislavských Rusovciach plánuje niekoľko investorov rozsiahly developerský projekt, ktorý počíta s výstavbou 18 polyfunkčných objektov a nízkopodlažnej individuálnej obytnej zástavby v podobe 91 rodinných domov. Projekt sa má realizovať severne od Irkutskej ulice, blízko cesty I/2. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Zámer rieši dopravnú a technickú infraštruktúru potrebnú pre následnú realizáciu polyfunkčných objektov a rodinných domov. „Investičný zámer prináša do územia nové plochy bývania s doplnkovou občianskou vybavenosťou pre širšie vrstvy obyvateľstva," uvádzajú v dokumente. Medzi investormi sa tu na časť výstavby spomínajú spoločnosti, ako Freeheen, Ekoma - L, Slovak Real Estate a na ďalšiu časť výstavby Lucky angel.

Dotknuté územie o výmere 140.509 štvorcových metrov (m2) je na parcelách, ktoré sú definované ako orná pôda. V súčasnosti je plocha riešeného územia nezastavaná a z väčšej časti nevyužívaná na poľnohospodárske účely. „Nenachádzajú sa tu žiadne nadzemné stavebné objekty, ktoré by bolo potrebné asanovať, s výnimkou elektrického vedenia, ktoré bude premiestnené do novej polohy," píše sa v zámere. Lokalita je prístupná z komunikácie I/2, ktorá ho lemuje zo západnej strany. Zo severu územie ohraničujú poľnohospodársky využívané plochy a ochranné pásmo protipovodňovej hrádze. Neďaleko pozemku sa nachádza Rusovské jazero.

Riaditeľ Mestských lesov M. Dobšovič: Rezervácia Vydrica bude mať špecifický režim - môže byť inšpiráciou

Na území bratislavských mestských lesov v Malých Karpatoch vznikne od februára prírodná rezervácia Vydrica. Riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Matej Dobšovič spresnil, že táto lokalita bude mať špecifický režim, ktorý kombinuje ochranu prírody a intenzívne rekreačné využitie. "Tým sa môže stať príkladom aj pre iné chránené územia na Slovensku," uviedol Dobšovič.

Rodinné domy a polyfunkčné objekty majú byť jednopodlažné, maximálne dvojpodlažné stavby. Na parkovanie v areáli sa má vybudovať celkovo 469 parkovacích miest. Z toho 247 bude na parkovanie pri rodinných domoch, 193 na parkovanie pri objektoch so zmiešanou funkciou a 29 na parkovanie pri ihriskách či plochách verejnej zelene. Celkové predpokladané náklady stavby sa pohybujú na úrovni 60 miliónov eur. Zámer má dva varianty. Rozdiel spočíva v celkovej výmere verejnej zelene, respektíve spevnených plôch, v rozsahu výsadby drevín a v odlišnom spôsobe odvádzania dažďových vôd z parkovacích miest v riešenom území.

(TASR)

Páčil sa vám článok?