VIDEO: Mladí elektrotechnici z Rače získali špičkové zariadenie, v praxi ich už máločo zaskočí

15.1.2023

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Myšlienka vznikla niekedy vlani v lete a dnes je už cvičný polygón pre budúcich elektrotechnikov realitou. Žiaci Strednej odbornej školy informačných technológií v bratislavskej Rači si od tohto týždňa môžu skúšať konkrétne práce na moderných zariadeniach, takže keď raz prídu do praxe, máločo ich zaskočí.

Prvý cvičný polygón v Bratislavskom kraji, na výstavbe ktorého sa podieľali aj samotní žiaci, je výsledkom úzkej spolupráce školy so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, členom skupiny ZSE. Ide o zostavu technických zariadení, kde si budúci elektrotechnici môžu siahnuť na skutočnú prácu, trénovať si pracovné postupy modernej energetiky. Všetky zariadenia sú v stave bez napätia, takže na nich pracujú bez akéhokoľvek rizika.

Zdroj: Marián Dekan

​Vďaka cvičnému polygónu si budúci elektrotechnici môžu siahnuť na skutočnú prácu.

Spolupráca v duálnom vzdelávaní je prínosom pre všetkých partnerov: Západoslovenská distribučná (ZSD) získa dobre pripravených mladých elektrotechnikov, škola zase kvalitné vybavenie na odborný výcvik a žiaci istotu, že sa v živote nestratia, uplatnia sa v akejkoľvek sfére. „Od správcu pokladní v supermarkete až po vysoko sofistikované dátové centrá, niektorí naši absolventi si dokonca zakladajú vlastné úspešné firmy,“ potvrdil riaditeľ školy Ján Sadloň. Verí, že aj vďaka špičkovému cvičnému polygónu narastie záujem o štúdium v ich škole.

ZSD zase potrebuje čo najviac mladých zamestnancov, ktorí nahradia odchádzajúcich v dôchodkovom veku. Kým v minulosti ich rátali v jednotkách, dnes je to už v desiatkach. „Západoslovenská distribučná bude v nasledujúcej dekáde zažívať výraznú demografickú obmenu, na zabezpečenie plynulého nástupníctva je pre nás spolupráca s odbornými strednými školami kľúčová,“ uviedol Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE. 

Zdroj: Marián Dekan

Otvorenie cvičného polygónu: sprava predseda BSK Juraj Droba a generálny riaditeľ ZSE Markus Kaune, pri mikrofóne riaditeľ školy Ján Sadloň.

Stredoškoláci Viktor a Nico, ktorí nám na cvičnom polygóne predviedli inštaláciu poistiek, majú už teraz dvojročnú zmluvu so ZSD a rátajú s tým, že sa v tejto spoločnosti po skončení školy zamestnajú. V rámci praktickej prípravy si na nových zariadeniach môžu bez obáv odskúšať v podstate všetko, čo súvisí so sieťami nízkeho napätia – montáž i výmenu elektromera, výmenu poistkových spodkov, svoriek, izolátorov... Miroslav Otočka, člen predstavenstva ZSD, ktorý zodpovedá za prevádzku, zároveň zdôraznil: „Cvičný polygón je vzorka moderných distribučných zariadení, s ktorými sa budú žiaci už ako zamestnanci stretávať ďalších možno tridsať rokov. Nie je tu nič, čo by sme potrebovali odložiť, všetky zariadenia v našej firme reálne používame.“

VIDEO Otvorenie cvičného polygónu v SOŠ informačných technológií v Rači:

Zdroj: Marián Dekan

​Aj študenti Viktor a Nico si pochvaľujú možnosť odskúšať konkrétne práce na cvičnom polygóne.

Západoslovenská distribučná spolupracuje s račianskou odbornou školou rôznymi formami takmer desať rokov. „Na duálne vzdelávanie sme prešli v školskom roku 2017/2018 a pokladáme ho za najlepší typ spolupráce. Keďže úzko prepája teóriu s praxou, absolventi sú oveľa lepšie pripravení. Aktuálne máme v duálnom vzdelávaní 37 žiakov pre odbor Mechanik elektrotechnik, zameranie silnoprúd, a konkrétne z tejto školy je ich osem,“ doplnila Silvia Truchanová, riaditeľka divízie pre ľudské zdroje.

Zdroj: Marián Dekan

​Silvia Truchanová, riaditeľka divízie pre ľudské zdroje

Pre študentov, ktorí sa u nich po skončení školy zamestnajú, majú navyše pripravenú „ochutnávku“ pracovných pozícií: v rámci špeciálneho programu POWER prejdú pod vedením odborného garanta rôznymi útvarmi, aby si napokon vybrali prácu, ktorá ich najviac osloví.

(ac)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PR - sponzorovaný obsah
Páčil sa vám článok?