Bavia vás čísla? Tu sú zaujímavosti z Petržalky 2021

23.1.2023
0

Zdroj: Marian Dekan

Páčil sa vám článok?

Koho zaujímajú štatistiky, ten ocení Štatistickú ročenku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021, ktorú v novembri minulého roka vydal Štatistický úrad.

Nájdete v nej podrobné údaje o hlavnom meste, jeho obyvateľoch, pamiatkach, životnom prostredí, bytovej výstavbe, doprave, vzdelávaní, kultúre, zdravotníctve, aj o tom, v akej sfére Bratislavčania pracujú aj koľko priemerne zarábajú, aká kriminalita stúpa či koľko tropických či ľadových dní mali za posledné roky.

Osobitná stať sa venuje mestským častiam. My sme z ročenky, ktorej elektronická verzia je dostupná na internetovom portáli ŠÚ, www.statistics.sk, vybrali niekoľko petržalských a bratislavských zaujímavostí.

- Petržalka nie je rozlohou najväčšia mestská časť, tou sú Podunajské Biskupice, ale má najviac obyvateľov – aktuálne 113 377. (V roku 2017 to bolo 103 331.)

- Najvyššou budovou v našej mestskej časti je 110 metrov vysoký komín, a je to až 17. najvyššia budova v Bratislave.
- Počet sobášov v Petržalke klesá, v roku 2017 ich bolo 788, oproti 646 v roku 2021. Rovnako klesá počet rozvodov – 237 v roku 2017, 116 v roku 221. Tento trend sa však týka všetkých mestských častí.
- Klesá aj počet narodených detí – v roku 2017 ich bolo 1437, v roku 2021 takmer o dvesto menej – 1272.

- Argumentom pre ukončenie diskusie o obmedzení interrupcií by mohli byť tieto čísla – v roku 2017 mali v Petržalke 274 umelých potratov, v roku 2021 len 101. Z roka na rok tieto čísla výrazne klesajú vo všetkých mestských častiach. V celej Bratislave 715 v roku 2017, 384 v roku 2021.

- Petržalka starne, čo sa prejavuje aj na počte zomretých. V roku 2017 ich bolo 863, v roku 2021 až 1208. Čísla však ovplyvnil aj covid, v roku 2021 naň umrelo 266 ľudí, za rovnaký rok na nádory - 269. Na choroby obehovej sústavy však až 388 ľudí.

- Prirodzený prírastok mala Petržalka v roku 2017 – 570, v roku 2021 – 64.

- V roku 2021 sa do Petržalky prisťahovalo 2 280 ľudí, vysťahovalo 2967. Aj preto je celkový prírastok obyvateľstva v záporných číslach.

- V roku 2021 sa v Petržalke postavilo 300 bytov, takmer polovica 2-izbových, 5-izbový jeden. Pre porovnanie, Záhorská Bystrica postavila 310 bytov, z toho 5-izbových až 65!

- Priemerný vek Bratislavčana bol v roku 2012 – 41, 59 roka, v roku 2021 – 42, 60. Pre porovnanie obyvateľ Bratislavy V mal v roku 2012 priemerný vek 40, 27, v roku 2021 už vyšší ako bratislavský priemer – 42,76.

- Priemerná dĺžka trvania manželstva sa rokmi nemení, v roku 2021 je to 14,3 roka, v Bratislave, V – 15,9. Priemerný vek pri rozvode je v hlavnom meste u mužov 46,1 a u žien 43,2. Najčastejšou príčinou zostáva rozdielnosť pováh, názorov a záujmov.

- Narodených mimo manželstva je najviac v Bratislave V – 35,73 percenta, bratislavský priemer je 33,16.

- V Bratislave stúpa počet matiek, ktoré rodili ako 45-49 ročné – v roku 2017 ich bolo 5, v roku 2020 – 21 a v roku 2021 - 15 a mali aj dve staršie ako 50 rokov. Priemerný vek prvorodičky je 31,7 oproti roku 2017 kedy mala 30,84.

- Zaujímavé sú dlhodobé časové rady v ročenke – podľa nich v roku 1970 mali 25 920 študentov vysokých škôl, v roku 2021 až 49 550. Počet žiakov ZŠ a stredných škôl sa pritom výrazne nezmenil, dvojnásobne však stúpol počet študentov gymnázií.

- Hoci to znie prekvapivo, kriminalita v Bratislave od roku 2017 klesá – v roku 2017 evidovali 8547 prípadov, v roku 2021 - 6 536. V priebehu posledných piatich rokov máme menej krádeží, a to aj áut, menej vrážd, lúpeží aj úmyselných ublížení na zdraví. Len znásilnenia zostávajú na rovnakých číslach, v roku 2021 ich bolo evidovaných sedem. Čo stúpa, je nedovolená výroba a držba omamných látok.

(pn)

Páčil sa vám článok?