Miestny úrad v Petržalke zavádza v súvislosti s pandémiou opatrenia: Ruší stránkové dni, využiť môžete naďalej podateľňu

14.10.2020
Miestny úrad Petržalka

Zdroj: petrzalka.sk

Páčil sa vám článok?

Petržalský miestny úrad reaguje na druhú vlnu pandémie koronavírusu a pristupuje k vlastným preventívnym opatreniam, ktoré sa dotknú aj chodu miestneho úradu.

Kvôli sústreďovania veľkého počtu ľudí, predovšetkým počas stránkových dní, budú bežné stránkové dni od 15. 10. až do odvolania zrušené. Budete môcť osobne využiť len podateľňu, ktorá bude otvorená každý pracovný deň od 8.00 do 11.00, a pokladňu, ktorá bude k dispozícii v pondelok, v stredu a v piatok od 8.00 do 11.00. "V obmedzenom režime bude úrad vykonávať svoju činnosť aj naďalej, no prosíme obyvateľov, aby sa naň obracali so svojimi požiadavkami prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade potreby osobnej návštevy žiadame občanov, aby si vopred dohodli termín stretnutia na príslušnom oddelení miestneho úradu," uviedla hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková.

Kontakty nájdete na webovej stránke petrzalka.sk. Pri pohybe v priestoroch úradu je nevyhnutné dodržiavať zásadu ROR, teda mať na tvári ochranné rúško, udržiavať odstupy a dezinfikovať si ruky. Dezinfekčné prostriedky sú rozmiestnené pri vstupe do budovy aj na každom poschodí v oblasti výťahov.

Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka sídli v budove Technopolu, kde sa nachádzajú aj pracoviská Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kam smeruje takisto veľký počet klientov, takže spoločné priestory sú z hľadiska pohybu ľudí o to vyťaženejšie. "Preto veríme, že Petržalčania nájdu v sebe pochopenie pre uvedené opatrenia aj napriek tomu, že mnohých už vyčerpávajú obmedzenia bežného životného štandardu," dodáva Halašková.

​Preventívne opatrenia MČ sa premietli aj do iných činností samosprávy. Kým v septembri sa uskutočnilo zasadnutie miestneho zastupiteľstva ešte v štandardnej podobe v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj, v utorok 13. 10. 2020 sa petržalskí poslanci po prvý raz nestretli osobne, ale zasadli formou online videokonferencie. Túto možnosť uprednostnili v hlasovaní aj poslanci, zasadnutie prebehlo riadne a bez väčších komplikácií. "Neštandardnou formou rokovania, ktoré viedol starosta MČ Ján Hrčka za prítomnosti svojich zástupkýň z priestorov miestneho úradu, sa poslanci nenechali odradiť a zúčastnili sa na ňom v porovnateľnom počte ako pri bežných zasadnutiach," spresňuje Halašková s tým, že v záujme MČ sa bude systém online videokonferencie zdokonaľovať, aby tento model mohla v prípade potreby využiť aj pri nasledujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 10. 11. 2020.

Informácie o preventívnych opatreniach proti šíreniu koronavírusu budú priebežne aktualizovať na webovej stránke petrzalka.sk aj prostredníctvom ďalších informačných kanálov mestskej časti.   

(ts)

Páčil sa vám článok?