Tu sa majú stretnúť dva svety: Pozrite si najnovší zámer výstavby v Petržalke

12.10.2020
0

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Koncom septembra sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu územného plánu zóny Kapitulský dvor. Zúčastnilo sa na ňom sotva 30 ľudí, zväčša obyvateľov, ktorí v tomto prevažne nevyužitom území patriacom cirkvi, žijú.

Keď idete po Bratskej smerom na Pečňu na diaľnicu, vľavo je nenápadná odbočka na Kaukazskú, ktorou sa dostanete k Petržalskému cintorínu. Akoby ste ňou vošli do iného sveta. Toto územie zostávalo roky nepovšimnuté, hoci tunajší obyvatelia žiadali kamery proti čiernym skládkam a spísali aj petíciu za opravu cesty. Tá je stále v katastrofálnom stave, po okrajoch vyhodené odpadky, počiatky čiernych skládok. Pri ceste parkuje karavan a v ňom žije človek bez domova, na plote počas našej návštevy suší svoje veci.

Zdroj: Marián Dekan

Tento karavan je jediným domovom jeho obyvateľa.

Míňame areály firiem, po pravej strane rodinné domy, po ľavej v zeleni skryté dve bytovky so záhradkami a altánkom. Práve ich obyvatelia nie sú práve nadšení plánovanou výstavbou v tomto priestore. Dnes sa z okien pozerajú na zelenú, priam džungľu, hoci v tomto lesíku by sa vám prechádzať nechcelo. Odpadky doslova na každom kroku, dočasné bývanie si tu vytvorili ďalší ľudia bez domova. Avšak predstava, že o pár rokov budú ich bytovky obkolesené budovami, ich rovnako nenadchýna.

Za domami majú dnes ešte stále obhospodarované pole, uprostred neho už sedem rokov žije Ján. Tiež človek bez domova. Prívetivý 65-ročný pán nám bez problémov ukáže nielen ako žije, ale aj neďaleký bunker zamaskovaný na poli v burine.

Rovnaký problém ako ľudia z bytovky majú aj obyvatelia dvoch rodinných domov, ukrytých v zeleni neďaleko Viedenskej cesty. Ak ich domy zachovajú, budú obkolesené sedem- a šesťposchodovými administratívnymi budovami. Aj preto prišli na verejné prerokovanie.
Na ňom sa zhotovitelia návrhu spoločnosť JELA, zastúpená architektkou Jelou Plencnerovou a zástupcovia samosprávy snažili ľuďom vysvetliť, že už teraz sa podľa územného plánu mesta môže v tomto priestore stavať a je rozumnejšie vytvoriť územný plán tejto zóny, aby sa budúca výstavba skonkretizovala a zaregulovala.

Zdroj: ban

Územný plán mesta totiž rieši len plochy všeobecne. Napríklad istá plocha je vyhradená pre občiansku vybavenosť. Tá síce zahŕňa škôlku, ale aj obchodné centrum či apartmány. Preto je lepšie vytvoriť detailnejší územný plán zóny. Ten už obsahuje konkrétne budovy, ich počet, ukazuje, čo by v priestore mohlo byť, definuje napríklad výšku poschodí domu, ktorú po schválení plánu nemožno prekročiť. „Nie je to však projekt,“ upozorňuje Jela Plencnerová. „Preto, ak sa nájdu dôvody, prečo tam zástavba byť nemá, tak tam nebude.“

Do návrhu sa budú zapracovávať pripomienky, ktoré možno mestskej časti posielať do 16. októbra a finálny návrh musí ešte schváliť trojpätinovou väčšinou zastupiteľstvo.

Zdroj: Google Maps

Lokalita Kapitulský dvor.

​​Počas našej návštevy bolo pole v Kapitulskom dvore už pokosené, uprostred sa ako zelená oáza vynímal dočasný domov pána Jána (65). Žiadne rozhádzané fľaše v jeho domove nenájdete, naopak, pestuje tu rajčiny. „Mal som aj zemiaky, ale pokradli mi ich,“ hovorí niekdajší inštalatér, ktorý celý život býval v bytoch pridelených zamestnávateľmi, a to aj v zahraničí, a keď prišiel o robotu, prišiel aj o bývanie. „Kedysi som tu obsluhoval čerpadlo, ktorým sa zavlažovalo pole,“ spomína a ukazuje pod betónovú platňu, kde už sedem rokov prespáva. Tento pán pôsobí inak ako klasickí ľudia bez domova. Poberá dôchodok, má bicykel, na ktorom vyráža do okolia, v zime, pred spaním beháva, aby zaspal skôr, ako pocíti chlad. Možno preto, ako hovorí, mu Vagus sľúbil bývanie, zrejme v projekte housing first. „Vraj o dva mesiace. Bol by som rád, nemusel by som tu prežiť ďalšiu zimu, predsalen, už som starý,“ hovorí. Veľmi by sme mu to želali.

Zdroj: Marián Dekan

​Bydlisko pána Jána, ktorý celý život pracoval, no býval v bytoch pridelených zamestnávateľmi.

Podobne ako bytovky, nemali byť povolené ani rodinné domy pri Viedenskej ceste. Podľa platného územného plánu mesta je tam výstavba rodinných domov neprípustná, teda sú v zlom funkčnom využití. Ako k tomu mohlo dôjsť?

Zdroj: Marián Dekan

Rodinný dom pri Viedenskej ceste.

Napriek tomu s nimi autorky návrhu v územnom pláne zóny rátajú, hoci budú obkolesené 6-, a 7-podlažnými administratívnymi budovami. To sa však nemusí stať, ak sa zmení územný plán mesta.

Rodinné domy a dnes ešte aj záhrady sa nachádzajú v lesíku, ktorý podľa poslankyne Eleny Pätoprstej využívajú obyvatelia pre rekreáciu a oddych a okolité školy a škôlky pre environmentálne vzdelávanie. Žije tu viacero chránených druhov zvierat, stretnúť tu možno srnky. Aj preto poslankyňa zaslala mestskej časti požiadavku občanov, aby poslanci na zastupiteľstve schválili návrh na zmenu územného plánu v najbližších zmenách a dodatkoch územného plánu hlavného mesta. V súčasnosti je totiž v platnom územnom pláne navrhovaná zástavba, navrhuje preto zmeniť funkciu na ochrannú zeleň.

Obyvatelia bytoviek na Kaukazskej 16 a 18 nie sú nadšení z predstavy, že deväť metrov od rohu ich domu bude stáť veľká multifunkčná hala, 150 metrov od nich kostol a plochy na šport pri základnej škole. Zhotoviteľka Jela Plencnerová ich však informovala, že podľa platného územného plánu mesta, ktorým sa ona musí riadiť, má územie, na ktorom stoja ich bytovky funkčné využitie zeleň, domy by tam teda nemali stáť vôbec. Napriek tomu s nimi návrh územného plánu zóny ráta.

Zdroj: Marián Dekan

Bytovka na Kaukazskej.

(in)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie