V Petržalke ubúda pediatrov aj všeobecných lekárov pre dospelých

9.11.2019
0
Obvodné ambulancie Petržalka

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

V zdravotníckych zariadeniach ukončujú svoju činnosť všeobecní a špecializovaní lekári, často bez toho, aby po nich ambulanciu prevzal ďalší lekár. Petržalka nie je výnimkou.

Za posledné dva roky v našej mestskej časti zanikli 4 ambulancie pre dospelých z pôvodného počtu 48, vznikla jedna. Pediatri ukončili činnosť traja, z pôvodného počtu ambulancií 28, novú neotvoril ani jeden. Mali by sme sa, bohužiaľ, pripraviť na to, že v nasledujúcich rokoch to bude podobné, ak nie horšie.

Budovy piatich petržalských polikliník sú vo vlastníctve BSK, v dlhodobom prenájme sú od roku 2005. Všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, okrem Univerzitnej nemocnice na Antolskej, teda pracujú ako samostatné podnikateľské subjekty alebo ako zamestnanci týchto súkromných subjektov. Závisí len od nich, kedy skončia, kde budú mať umiestnené ambulancie a kedy a kde vznikne nová ambulancia. Ak ukončia činnosť, často z dôvodu odchodu do dôchodku a ambulanciu celkom zrušia, dokumentáciu pacientov prevezme do úschovy BSK. „Na webovej stránke BSK informujeme o zrušení ambulancie a o tom, že zdravotná dokumentácia je odovzdaná na BSK. O tejto skutočnosti sú informovaní aj všetci lekári danej odbornosti. O jej vydanie dokumentácie pacienta môže požiadať lekár, s ktorým pacient podpíše zmluvu,“ informovala nás hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Ak sa táto situácia týka všeobecného lekára pre dospelých, pediatra, gynekológa a stomatológa, postupuje BSK na základe rajonizácie, to znamená, že pacientov, prerozdelia k iným. Zostávajúci lekári, samozrejme, nie sú nadšení z množstva pribúdajúcich pacientov. Asociácia súkromných lekárov pravidelne upozorňuje na akútny nedostatok lekárov a sestier v ambulanciách a ich klesajúci počet, ktorého dôsledkom je, že lekár vyšetruje denne o tri až päť pacientov viac. Tým sa skracuje čas, ktorý môže chorému venovať. „Máme zdokumentované, že je to priemerne osem minút u všeobecného lekára pre dospelých a 12 minút u pediatra,“ vyjadril sa prezident ASL Marián Šóth v máji tohto roka.
Horšie je, keď lekár zavrie špecializovanú ordináciu. V Petržalke za posledné dva roky zanikla bez náhrady gastroenterologická ambulancia, dve gynekologické, kardiologická, reumatologická či ORL.

Zdroj: TASR

​Ak neviete, kam v takom prípade ísť, vaša zdravotná poisťovňa, ktorej platíte odvody, by vám mala odporučiť iného odborníka. „Za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov zodpovedajú zdravotné poisťovne. Tie sú povinné mať zazmluvnených toľko lekárov, aby postačovali potrebám ich poistencov. Ak sa tak nedeje, kompetenciu prijať sťažnosť a preveriť situáciu má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ upozorňuje Lucia Forman. Skúsenosti však hovoria, že vás odkážu na župu, vraj tam vám poradia lekára. Neraz to tak skutočne je, hoci tá na to kompetencie nemá. „Vyššie územné celky vydávajú povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, avšak nerozhodujú o tom, či poskytovateľ bude mať zmluvu so zdravotnými poisťovňami.“ Dodáva, že BSK nemôže prinútiť lekára, aby nezrušil povolenie alebo začal prevádzku v určitej lokalite. Župa môže byť nápomocná pri procese vydania povolenia, na webovej stránke zverejňuje informácie o plánovaných zrušeniach zdravotníckych zariadení či voľných obvodoch. „Komunikuje tiež so starostami obcí, prípadne mestských častí, ktorí majú väčšie možnosti motivácie lekárov k začatiu prevádzkovania ambulancie, napríklad formou bezplatného nájmu.“

„To sú moji pacienti!“

Lepšia situácia nás nečaká ani v najbližších rokoch. Dôvodom je, že aktuálne je priemerný vek všeobecných lekárov pre deti a dorast 58,8 roka. Mnohí sú už dnes v dôchodkovom veku. (Na Záhorí je priemerný vek pediatra 65 rokov, v Bratislave sme na tom, o čosi lepšie, ale napríklad Jarovce, Rusovce, Čunovo sú napriek tomu bez pediatra, pozn. red.) A mladí lekári sa do ambulancií nehrnú. Predstavte si, že študujete šesť rokov, ďalších päť získavate v nejakej nemocnici (ktorých je stále menej) prax na špecializovanú skúšku, ale ak následne chcete prevziať od doktorky, ktorá sa chystá do dôchodku jej ordináciu, povie vám sumu napríklad 40-tisíc eur, pretože „to sú jej pacienti“... Iste, môžete si zriadiť vlastnú ordináciu, lenže to si žiada veľké počiatočné investície a náklady bez toho, aby ste prvé mesiace mali nejakých pacientov, teda aj zisk.

A tak radšej mladí lekári zostanú pracovať v nemocnici alebo odchádzajú do zahraničia. Potvrdzuje to aj analýza INEKO s názvom Medzi ambulantnými lekármi sú výrazné príjmové rozdiely. „Jednou z príčin, prečo je v niektorých regiónoch Slovenska a odbornostiach nedostatok ambulantných lekárov, alebo sú mnohí vyššieho veku a mladí nepribúdajú, môže byť aj skutočnosť, že momentálne je pre nich v mnohých prípadoch finančne lukratívnejšie sa zamestnať v nemocnici, resp. ústavnom zdravotníckom zariadení,“ píše sa v nej. „Lekári zamestnaní v ústavných zariadeniach majú totiž už niekoľko rokov (od protestnej akcie hromadných výpovedí počas Radičovej vlády v roku 2011) zo zákona garantované minimálne mzdové nároky, ktoré sa každoročne automaticky navyšujú rovnakým tempom, ako rastie priemerná mzda v hospodárstve. Minimálna výška základnej zložky mzdy lekára so špecializáciou (bez príplatkov za služby a nadčasy) predstavovala v roku 2017 sumu 2 031 eur. Samozrejme, že skutočný príjem týchto nemocničných lekárov je vyšší, nakoľko k minimálnej mzde treba prirátať náhrady za pracovnú pohotovosť, preplatené nadčasy, prácu cez víkendy a sviatky....“ Zjavne im to stojí za to, hoci to znamená vyšší počet odpracovaných hodín.
BSK sa snaží na kritický stav reagovať. „Za účelom motivovania nových všeobecných lekárov pripravil BSK dotačný program (5 000 eur na vybavenie ordinácie či na jej rekonštrukciu. Prihlásiť sa môžu do 15. novembra, pozn. red.) pre novovzniknuté ambulancie prvého kontaktu – všeobecné ambulancie pre dospelých, deti a dorast. Pripravuje sa aj otvorenie všeobecnej ambulancie pre dospelých v Petržalke, na Strečnianskej ulici,“ dodáva za župu hovorkyňa Lucia Forman. A čo poisťovne a štát? „Ak by zdravotné poisťovne, ktorým má najviac záležať na dostupnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti, zmenili spôsob, akým platia za zdravotnú starostlivosť všeobecným lekárom, tak by ochota nových lekárov začať prevádzkovať vlastnú ambulanciu rapídne narástla. Nemuseli by si totiž za drahé peniaze „kupovať“ už existujúce ambulancie od dlhodobo fungujúcich lekárov. BSK žiada zdravotné poisťovne o zmenu platobných mechanizmov už dlhodobo. Štát na tento nezáujem zdravotných poisťovní takisto nereaguje,“ konštatuje Jana Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja.

Chýbajú aj špecialisti
Ktoré ambulancie v Petržalke v období od 1.1.2018 do 22.10.2019 vznikli a zanikli.
ambulancie zanikli vznikli
čeľustnej ortopédie 1
dentálnej hygieny 1
klinickej imunológie a alergológie 1
klinickej psychológie 3
plastickej chirurgie 1 1
vnútorného lekárstva 6 1
zubného lekárstva 5 6
dermatovenerologické 1 1
gastroenterologické 1
gynekologické 2
chirurgické 4 2
pediatrickej chirurgie 1
kardiologické 1
neurologické 3 1
oftalmologické 3
ortopedické 2 2
ORL 1
pracovného lekárstva 1
psychiatrické 1 1
reumatologické 1
všeobecná pre deti a dorast 3
všeobecná pre dospelých 4 1

(in)

Páčil sa vám článok?