• Nové Mesto
  • 09.10.2017 14:00

Bezdomovci v Novom Meste

0 0

(pr) Téma ľudí bez domova je problém, s ktorým sa stretávame v Novom Meste doslova každý deň. Pre spokojný život obyvateľov mestskej časti je potrebné zamerať sa predovšetkým na tých, ktorí sa nedokážu alebo nechcú prispôsobiť spoločenským normám.

 Sedia, či dokonca ležia opití v parkoch, otravujú ľudí, znečisťujú okolie.

V minulosti dávala mestská časť nemalé dotácie na prácu s bezdomovcami neziskovým organizáciám a tie sa snažili problém riešiť.  Výsledok? Bezdomovcov pribúda, stále viac ich prichádza z iných miest Slovenska, nakoľko sa Nové Mesto stáva pre nich atraktívnym. Aj preto sme spomedzi poslancov miestneho zastupiteľstva vytvorili dotačnú komisiu a povedali si, že pravidlá musia fungovať pre všetkých.

Podľa môjho názoru nie je vhodné ani správne, aby občianske združenie vydávalo stravu bezdomovcom v parku na Račianskom Mýte. Jedinou vyžadovanou podmienkou pritom býva, že takíto stravníci musia byť triezvi. Každému je predsa jasné, že prídu triezvi, no hneď potom, ako sa najedia, ostanú v parku na lavičke a budú piť lacné víno priamo zo škatule. Je nepredstaviteľné, aby miesta určené na oddych, šport a zábavu, spôsobovali našim obyvateľom traumu a vyvolávali v nich strach o seba a svoje deti. Problém bezdomovectva trápi každú vyspelú krajinu, nemusíme však prihliadať, ako sa niekto opíja v parkoch a robí neporiadok, kým my, slušní ľudia, sa mu skladáme na jedlo a prístrešok.

Uvediem príklad zo Zátišia, kde situácia dospela tak ďaleko, že bezdomovci začali násilím vylamovať dvere a vnikať do cudzích garáží, v ktorých si budovali svoje obydlia. Samozrejme, s obľubou využívajú neďalekú Kuchajdu na vykonávanie svojich hygienických potrieb. Mestská časť na základe tlaku poslancov búra staticky poškodené garáže a dané územie oplocuje. Dokonca sa zistilo, že niektorí „obyvatelia“ garáží majú infekčnú žltačku, čím ohrozujú zdravie nás a našich detí.

V snahe pomôcť pri riešení velkého problému som požiadal riaditeľa EKO-podniku VPS o cenovú kalkuláciu predelov na lavičkách, teda operadiel, ktoré zamedzia tejto skupine obyvateľov ľahnúť si na lavičku. S niečím podobným sa stretávame napríklad na letiskách. Dokonca mestská časť Staré Mesto už začala realizovať podobné opatrenia v historickom centre. Je jasné, že ide o závažnú problematiku, kde nie sú k dispozícii jednoduché a rýchle riešenia. Práve preto je potrebná spolupráca mestskej časti s magistrátom i Bratislavským samosprávnym krajom. Žiaľ, v súčasnosti takáto spolupráca absentuje. Mojím cieľom je zmeniť to. Verím, že dobré nápady a inšpiratívne riešenia nám pomôžu pretvoriť náš kraj na lepšie miesto pre život.

Mgr. Vladimír Mikuš

                                                                                                                                                                

                                      


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.