Nad Dlhými dielmi napadla skupina ľudí lesníkov

22.11.2021

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

 V lokalite Kráľova hora nad bratislavskými Dlhými dielmi napadli lesníkov. Upozornil na to štátny podnik Lesy SR, ktorý tu odstraňoval suché a nebezpečné stromy. Deklaruje, že išlo o schválené a legitímne zásahy v lese, pri ktorých však došlo ku konfliktom medzi lesníkmi a návštevníkmi lesa.

"Hŕstka ľudí nerešpektovala upozornenia na práve prebiehajúcu nebezpečnú prácu a vošla do tohto územia. Ohrozili tak bezpečnosť všetkých prítomných. Naši zamestnanci i dodávatelia prác boli zo strany týchto jednotlivcov verbálne atakovaní a došlo aj k poškodeniu nášho majetku," informovala vedúca odboru komunikácie Lesov SR Marína Debnárová.

Je podľa nej zarážajúce, že pri profesionálnej a legitímnej realizácii manažmentových opatrení sú ich zamestnanci neustále atakovaní. "A to aj napriek tomu, že o ich činnosti je informovaná verejnosť i samospráva," podotkla Debnárová s tým, že realizácia ich aktivít musela byť prerušená. Lesy SR deklarujú, že vykonávajú práce súvisiace s obhospodarovaním lesa v súlade s platným programom starostlivosti o les, ktorý pripomienkujú aj orgány ochrany prírody a mimovládne organizácie.

Štátny podnik zároveň pripomína uzavretie dohody s hlavným mestom. V rámci nej sa obe strany dohodli na spôsobe, akým budú hospodáriť v lesoch, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy a v jej okolí, a ktoré spravuje štátny podnik Lesy SR. "Touto dohodou sa obe strany zaviazali k výrazne posilnenej rekreačnej funkcii lesa," poznamenala Debnárová. Ako tvrdí, masívnu kontrolu verejnosti si uvedomujú, preto striktne dodržujú určené bezzásahové lokality.

Štátny podnik a mesto Bratislava sa dohodli aj na vzájomnej a včasnej informovanosti o pripravovaných činnostiach v lese, aby sa minimalizovali konfliktné situácie medzi lesnými pracovníkmi a návštevníkmi lesa. "K tejto informovanosti patria aj prenosné stojany upozorňujúce na práve prebiehajúcu činnosť," spresnila.
Na útok voči lesníkom reagovala aj iniciatíva Naše Karpaty, ktorá ho odsúdila. "Lesy SR zatiaľ postupujú v zmysle dohody s hlavným mestom, teda dodržiavajú sa rozsiahle zóny úplne bez ťažby a súčasne majú povolené na niektorých lokalitách ťažbu vykonávať v nižších objemoch," spresnila.

(TASR)

Páčil sa vám článok?