Devínska Nová Ves

 • Samospráva
 • 09.11.2006 06:20

Devínska Nová Ves - zoznam kandidátov

0 0

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves bude mať v ďalšom volebnom období 24 poslancov, ktorí budú zvolení vo 2 volebných obvodoch.

 • Samospráva
 • 08.11.2006 22:42

Volebný obvod č. 10 - Devínska Nová Ves

0 0

Zoznam kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy za mestskú časť Devínska Nová Ves. Do mestského zastupiteľstva sa v tomto volebnom obvode volia 3 poslanci.

 • Samospráva
 • 05.11.2006 08:10

Dobudovali kultúrne centrum na Istrijskej

0 0

Jedným z hlavných cieľov samosprávy v Devínskej Novej Vsi bolo dobudovanie kultúrno-spoločenského centra na Istrijskej ulici, ktorého súčasťou je aj Chorvátske múzeum. Náklady dosiahli takmer 23,1 milióna korún.

 • Samospráva
 • 27.10.2006 11:00

Devínska Nová Ves chráni pamätihodnosti

0 0

V mestskej časti Devínska Nová Ves platí nové nariadenie týkajúce sa pamätihodností na jej území a jeho cieľom je najmä ich ochrana a evidencia. Predpis sa netýka kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.

 • Život v meste
 • 23.10.2006 11:41

Dobrovoľníci zachraňujú Sandberg

0 0

Naliehavá výzva na záchranu prírodnej pamiatky Sandberg, ktorú adresovala verejnosti i zodpovedným inštitúciám Turistická informačná kancelária pri Miestnom úrade v Devínskej Novej Vsi, dopadla na úrodnú pôdu.

 • Život v meste
 • 12.10.2006 00:00

Kompostáreň chcú zriadiť s pomocou únie

0 0

Už na budúci rok by mala začať spracúvať biologický odpad z mestskej časti Devínska Nová Ves vlastná kompostáreň, ktorú plánuje mestská časť zriadiť s využitím zdrojov z fondov Európskej únie.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.