• Bratislava
  • 14.12.2006 07:47

Budú sa zastávky MHD premenovávať?

0 0

V uplynulých dňoch sa objavili chýry, že zastávky mestskej hromadnej dopravy sa budú premenovávať podľa solventných firiem nachádzajúcich sa v ich blízkosti a Dopravný podnik Bratislava si takto zlepší finančnú situáciu.

Konkrétne malo ísť o zastávku Predstaničné námestie v smere na Račianske mýto, ktorá vraj bude premenovaná na Kooperativa. Podľa informácií zverejnených na webovej stránke mesta sa tak má stať v súlade s nájomnou zmluvou, ktorá bola podpísaná medzi poisťovňou Kooperativa a dopravným podnikom v zastúpení spoločnosti Recar. Dôvodom má byť finančná situácia dopravného podniku. Ako sa uvádza na stránke mesta, „udržanie chodu mestskej dopravy v Bratislave s rastúcimi nákladmi a výdajmi si vyžaduje riešenia, ktoré sa snažia nepresúvať všetky náklady na plecia cestujúcich“. Komerčné aktivity podniku majú podľa tohto zdroja slúžiť tomuto cieľu. Prenájom zastávok podnikateľským a finančným subjektom nachádzajúcim sa v blízkosti zastávok je jedným z riešení.

Ako sme sa ďalej mohli dočítať na stránke mesta, prenájom spomenutej zastávky je dohodnutý na jeden rok. Dopravný podnik získa prenájmom 80-tisíc korún, ktoré budú ako všetky príjmy z komerčných aktivít využité na krytie strát hospodárenia dopravného podniku a na investície do zlepšenia vozového parku podniku, alebo na aktuálne potreby, s ktorými sa musí vyrovnať. Zastávka SAV v smere na Patrónku premenovaná nebude.

Pokúsili sme sa overiť si tieto informácie priamo na dopravnom podniku. Po dlhšom hľadaní, kto je v dopravnom podniku kompetentný sa k tejto téme vôbec vyjadriť, nás napokon odkázali na právny odbor. Podľa vyjadrenia pracovníčky tohto odboru nejde o prenájom zastávky, ale premenovanie - na základe tzv. nepomenovanej zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka, nájomné zmluvy sú vraj niečo iné. Dopravný podnik ešte stále rieši otázku, či má túto zmluvu vypovedať, alebo sa prikloní k jej plneniu. Konečné stanovisko má zaujať do dvoch týždňov. Viac sme sa zatiaľ nedozvedeli...


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.