BSK sľubuje nové materské školy. Jedna pribudne v Slovenskom Grobe

9.11.2022
0

Zdroj: MÚ Dúbravka

Páčil sa vám článok?

V Bratislavskom kraji aktuálne chýba viac ako 2500 miest v materských školách. Spôsobené je to rastúcim počtom obyvateľov, ale aj investičným dlhom a finančnou náročnosťou budovania nových miest v MŠ, ktorú mestá a obce nie sú schopné zvládnuť z vlastných rozpočtov.

Na základe intervencie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa podarilo v IROP presunúť nevyužité peniaze práve na tému budovania kapacít MŠ. Vďaka tomu sa zrealizuje 23 projektov v celkovej hodnote 33 miliónov eur. Informovala nás o tom hovorkyňa BSK Lucia Forman.

„Veľmi sa teším. Vďaka dobrej spolupráci so starostami a primátormi robíme náš kraj lepším miestom pre život. Aj na tom, aby sa výdavky na škôlky a školy stali oprávnené aj pre Bratislavský kraj, sme intenzívne pracovali v Bruseli. Nebolo to ľahké, no podarilo sa. A tak zvyšovanie kapacít v MŠ nie je len vízia na papieri. Reálne už začíname stavať,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Predmetom projektov sú prístavby, nadstavby a rozširovanie kapacít existujúcich predškolských zariadení, ale tiež výstavba úplne nových materských škôl. Súčasťou projektov sú aj investície do vonkajších areálov a ihrísk a materiálno-technického vybavenia škôlok.

Všetky projekty musia byť v zmysle pravidiel EÚ zrealizované už do konca roka 2023. Z 23 schválených projektov bude až 20 implementovať Úrad BSK v pozícii sprostredkovateľského orgánu. Spolu s investíciami do kapacít základných škôl v hodnote 63 miliónov eur tak prostredníctvom IROP prináša župa do infraštruktúry vzdelávania pre Bratislavský kraj v krátkom čase takmer 100 miliónov eur.

Jednou z obcí, ktorá získala finančné prostriedky na výstavbu MŠ je Slovenský Grob. Tá vznikne v lokalite Slovenský Grob – OS Šúr vo výške 2,375 milióna eur. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku už spolu podpísali župan Juraj Droba a starosta obce Štefan Gašparovič. 

​(ivk)

Páčil sa vám článok?