Lucia Štasselová ako viceprimátorka končí: Nahradí ju Lenka Antalová Plavuchová

18.2.2021
0
Antalová Plavuchová  a Vallo

Zdroj: TASR

Páčil sa vám článok?

Lucia Štasselová požiadala o uvoľnenie z funkcie viceprimátorky Bratislavy. Oznámila to počas štvrtkového mestského zastupiteľstva. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo zároveň oznámil, že novou bratislavskou viceprimátorkou sa stane Lenka Antalová Plavuchová (na foto vľavo).

Štasselová ako bratislavská mestská poslankyňa ostáva podľa primátora v poslaneckom klube Team Vallo. V meste sa má naďalej venovať bytovej politike. Vallo vyzdvihol prácu Štasselovej pri "naštartovaní" tímu pre koncepciu bytovej politiky. Za jej pôsobenia vznikla sekcia nájomného bývania a pridelili sa aj nájomné byty.

"V oblasti nájomného bývania viedla Štasselová spracovateľský tím Koncepcie mestskej bytovej politiky, ktorú vo štvrtok schválilo mestské zastupiteľstvo. Za jej napĺňanie bude zodpovedná novovzniknutá sekcia nájomného bývania. Hlavné mesto získalo vďaka pôsobeniu námestníčky Štasselovej prvýkrát dva zásadné nástroje pre rozvoj mestského nájomného bývania: vlastnú politiku bývania a exekutívnu zložku, ktorá ju bude napĺňať," informoval bratislavský magistrát. Zároveň vyzdvihol, že pod vedením Štasselovej začala Bratislava prvýkrát prideľovať náhradné nájomné byty nájomníkom v reštituovaných objektoch a tak napĺňať svoju zákonnú povinnosť. Taktiež prvýkrát dokázalo mesto úspešne čerpať prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

"Počas jej pôsobenia sa zrealizovali po prvý raz súťaže na mestské bytové domy, rozbehli sa projekty viacerých rekonštrukcií prázdnych chátrajúcich mestských domov a majetkovo-právnych vyrovnaní," uviedla samospráva. Do ďalších dvoch rokov mandátu súčasného vedenia mesta bude podľa magistrátu potrebné pridať aj v ďalších agendách. "V prvom rade bude potrebné zamerať sa na komplexnú obnovu mesta po 'korone', najmä vo vzťahu k sektorom najviac zasiahnutým protiepidemiologickými obmedzeniami, bude potrebné viacej pracovať s komunitami a mládežou," poznamenalo mesto.

Štasselová odchádza na vlastnú žiadosť k 1. marcu, aby sa témam rozvoja mesta a bývania mohla naďalej venovať ako expertka, či už ako členka komisie pre rozvoj mesta alebo ako členka poradného panelu pre nájomné bývanie v oblasti medzinárodnej spolupráce – financovanie dostupného nájomného bývania na úrovni Európskej únie.

Lenka Antalová Plavuchová je bratislavskou mestskou poslankyňou a aj zástupkyňou starostu bratislavskej Rače. V Rači bola poverená riadením miestneho úradu v oblastiach školstva, kultúry, sociálnych vecí a komunikácie. "Jej skúsenosti s projektovým riadením a komunitným organizovaním budú pre mesto v období 'post-koronovej' obnovy kľúčové. Tretie volebné obdobie zároveň pôsobí ako miestna poslankyňa za časť Krasňany," spresnil magistrát.

Primátor Vallo a starosta Rače Michal Drotován na sociálnej sieti informovali, že na poste vicestarostky v Rači od 1. marca vymení Antalovú Plavúchovú račiansky miestny poslanec Róbert Pajdlhauser. Budúca viceprimátorka však zostáva pôsobiť v miestnom zastupiteľstve v Rači ako poslankyňa za obvod Krasňany. Pajdlhauser bude podľa slov starostu pomáhať v oblasti správy budov, majetku a investičných projektov.

(TASR)

Páčil sa vám článok?