Parkovacie domy na Saratovskej a Wolkrovej plánujú stavať budúci rok

27.9.2023
0

Zdroj: Bratislava hlavné mesto SR

Páčil sa vám článok?

Parkovacie domy na Saratovskej a Wolkrovej ulici v Bratislave plánujú začať stavať v roku 2024. Ich dokončenie sa odhaduje o rok neskôr. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) predložilo hlavné mesto.

Oba návrhy rátajú s nahradením existujúceho parkoviska objektom parkovacieho domu a tým zvýšením kapacity počtu parkovacích miest pre okolitú bytovú zástavbu. Parkovací dom Saratovská v Dúbravke sa plánuje ako dvojpodlažný so spodným podlažím sčasti zapusteným do terénu a má poskytnúť celkovo 196 parkovacích miest. Celkové náklady sú v predloženom zámere odhadované približne na 4,75 milióna eur.

Parkovací dom Wolkrova v Petržalke poskytne 147 parkovacích miest a jeho celková cena sa odhaduje na 3,5 milióna eur. "V súčasnosti je v lokalite nedostatočný počet parkovacích miest a vozidlá sú často zaparkované aj na neoznačených miestach. Realizáciou zámeru dôjde k uprataniu dopravy v širšom území," uviedlo hlavné mesto v zámere. Navrhovaný parkovací dom je trojpodlažný so spodným podlažím sčasti zapusteným do terénu.
Okolie oboch objektov plánuje mesto upraviť nízkou, prípadne vzrastlou zeleňou podľa projektu sadových úprav.

V septembri sa hlavné mesto vyjadrilo, že plánuje parkovací dom aj na Topoľčianskej ulici v Petržalke. "Cieľom P+R parkovacieho domu je znížiť objem individuálnej automobilovej dopravy smerujúcej do centra mesta a rezidenčných zón a zachytávať vodičov podľa možnosti na okraji územia Bratislavy," spresnilo mesto. Deklarovalo, že na rozšírení siete záchytných parkovísk pracujú ako na jednej z priorít mesta.

(TASR)

Páčil sa vám článok?