Vyskúšali sme: Ako dlho sa zdržíte na úrade pri vybavovaní pasu? Nápor záujemcov sa už rozbieha

9.6.2021
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Po minuloročnej utlmenej letnej sezóne sa nám opäť naplno otvárajú možnosti stráviť dovolenku v zahraničí. A je to aj vidno na úradoch, na ktorých vystavujú cestovné doklady. My sme sa boli pozrieť, s akým množstvom času stráveným vybavovačkami musíte rátať v Klientskom centre na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove. O vydanie dokladu však môžete požaidať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku.

Hoci na cestu do krajín Európskej únie a niektorých ďalších štátov nám na cestu stačí občiansky preukaz, ak sa na dovolenku vyberiete aj s deťmi, každé z nich potrebuje cestovný pas. A to sa už naplno prejavilo aj na úradoch, kde prudko narástlo množstvo záujemcov o cestovné doklady. Nehovoriac o tom, že pas potrebujú i tí, ktorí sa vyberú mimo Európy, napríklad do obľúbeného Turecka či Egypta. 

Do Klientskeho centra sme dorazili v stredu 9:45. Nájsť si parkovacie miesto na vyhradenom parkovisku nie je problém (pri rampe na parkovací lístok nečakajte, systém si odfotografuje vaše EČV) , hoci i parkovisko je už slušne zaplnené. Pokiaľ ide o cenu, 90 minút máte zdarma, ak by ste na úrade tento čas prekročili, zájdite v centre k pultíku s informáciami. Ak vám pobyt na úrade trval dlhšie ako jeden a pol hodiny, pracovníčka vám môže bezplatnú parkovaciu dobu predĺžiť a vystaví vám kartičku, s ktorou parkovisko opustíte.

Po príchode docentra zamierte rovno k elektronickým informačným panelom oproti hlavnému vchodu, ktoré vám vydajú lístok s poradovým číslom. Pozor, ak ste imobilný alebo vybavujete doklad pre dieťa do troch rokov veku, kliknite na možnosť prednostného vybavenia. Mnoho rodičov si túto možnosť nevšimne a strávia čakaním zbytočne veľa času. Po zakliknutí spomínanej možnosti nemusia čakať prakticky vôbec.

Zdroj: ms

Najskôr si choďte po lístok k elektronickým panelom oproti hlavnému vchodu.

Ak si vybavujete občiansky či pas, pôjdete vpravo pred pracovisko číslo tri, kde sledujete čísla na tabuli a čakáte, kedy na vás príde rad. Pred nami dnes bolo cca 40 ľudí. Pri vybavovaní pasu pre dieťa potrebujete i jeho rodný list. Ak si však prinesiete jeho starší pas, ktorému vypršala platnosť, rodný list vám netreba. Nezabudnite si však svoj osobný doklad, teda občiansky preukaz zákonného zástupcu. Kým pri vydaní nového občianskeho preukazu, keď starému vypršala platnosť, ste od poplatkov oslobodený, pri pasoch to neplatí. Poplatky platíte rovnaké bez ohľadu na to, či ste predtým pas mali alebo nie.

Zdroj: ms

Parkujete 90 minút zdarma, ak vám vybavovačky potrvajú dlhšie, môžu vám bezplatné parkovanie predĺžiť.

S platením poplatku si vopred žiadne starosti nerobte, pracovníčka pri okienku vám dá presné inštrukcie, ako postupovať pri platobnom automate. "Áno, najväčší nápor sa už začal, teraz je fakt plno. Má na to vplyv aj to, že pred rokom si mnoho ľudí pas nevybavovalo a teraz sa nahromadili," potvrdila nám naše dojmy pani pri okienku. Najlacnejší cestovný pas si totiž vybavíte s dobou čaknania do 30 dní, preto je jún už mesiacom veľkého náporu klientov. "O trocha menej ľudí býva v utorok a štvrtok," dozvedeli sme sa ešte. Personál v Klientskom centre je ochotný, časy, keď návšteva polície bola skôr nepríjemnou nutnosťou, sú zrejme preč. Videli sme aj, ako za starých či imobilných klientov vybavila platbu pri automate zamestnankyňa. Taktiež informátorka sa pýta rodičov s malými deťmi, či využili možnosť a vzali si lístok na prednostné vybavenie.

Zdroj: ms

Na tabuliach vidíte. či už môžete a ku ktorému oienku ísť.

Nám vybavenie žiadosti o vystavenie pasu trvalo od príchodu do centra do odchodu 70 minút. Ešte pred mesiacom ste pri pri rovnakej procedúre strávili na tomto úrade iba niekoľko minút. Ak prídete poobede, môže sa stať, že systém vám už lístok s poradovým číslom pre vysoký počet čakajúcich nevydá.

Keď bude váš doklad hotový, príde vám sms, vyzdvihnúť si ho môžete taktiež v Klienstkom centre, no už na pracovisku vydávania dokladov.

Stránkové hodiny v Klienstkom centre pre vybavovanie pasov či občianskych:

Pondelok 8:00 - 15:00

Utorok      8:00 - 15:00

Streda      8:00 - 17:00

Štvrtok      8:00 - 15:00

Piatok       8:00 - 14:00

Poplatky za vydanie cestovného pasu:

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

do 30 dní 33 €,
do 10 pracovných dní 66 €,
do 2 pracovných dní 99 €.

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

do 30 dní 13 €,
do 10 pracovných dní 26 €,
do 2 pracovných dní 39 €.

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

do 30 dní 8 €,
do 10 pracovných dní 16 €,
do 2 pracovných dní 24 €.

Občan, ktorému sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, uhradí správny poplatok vo výške polovice príslušnej sadzby. Ak občan žiada o zapísanie tohto údaja, je potrebné predložiť doklad „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SO SPRIEVODCOM“. Po predložení predmetného dokladu za vydanie cestovného pasu ako náhrady za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí uhradí správny poplatok vo výške :

Občan starší ako 16 rokov

do 30 dní 16,50 €,
do 10 pracovných dní 33 €,
do 2 pracovných dní 49,50 €.
Občan od 6 do 16 rokov

do 30 dní 6,50 €,
do 10 pracovných dní 13 €,
do 2 pracovných dní 19,50 €.
Občan mladší ako 6 rokov

do 30 dní 4 €,
do 10 pracovných dní 8 €,
do 2 pracovných dní 12 €.

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu občan predkladá:

  • občiansky preukaz; ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, predkladá rodný list Slovenskej republiky a osvedčenie, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov, pričom štátne občianstvo Slovenskej republiky je možné preukázať platným cestovným pasom Slovenskej republiky,
  • ďalší matričný doklad ak došlo k zmene matričnej udalosti (sobáš, narodenie); ak došlo k zmene matričnej udalosti v zahraničí je potrebné predložiť sobášny, resp. rodný list vydaný Osobitnou matrikou, 
  • skôr vydaný cestovný pas Slovenskej republiky,
  • správny poplatok. 
       

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca, iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme. K žiadosti o vydanie cestovného pasu sa predkladá rodný list Slovenskej republiky a prípadne vyššie uvedené náležitosti.

Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva alebo zastupiteľským úradom.

(ms)

Páčil sa vám článok?