• Aktuality
  • 13.09.2018 00:00

Miroslav Dragun: Chcem Petržalku pre Petržalčanov

0 0
Zdroj: archív M.D.

(pr) Rozhovor s petržalským aktivistom, kandidátom na starostu a mestského poslanca Miroslavom Dragunom. Medzi priority možného budúceho starostu je podpora petržalských rodín, seniorov, záchrana Sadu Janka Kráľa.

Hovorili sme tiež o transparentnosti a jeho motivácií stať sa mužom číslo jedna v treťom najväčšom meste na Slovensku.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu Petržalky?

Mojou hlavnou motiváciou je zlepšiť život našich občanov. Už dlhšie sa venujem aktivizmu a napriek viacerým úspechom som videl, že zásadné zmeny systému sa dajú spraviť len z pozície starostu. S ohlásením kandidatúry som čakal až dovtedy, kým nebudem mať vyzbieraný dostatočný počet podpisov. Petržalčania ma podporili a to ma veľmi teší.

V minulosti ste stáli na čele niekoľkých iniciatív, napríklad proti plánovanému ropovodu cez Bratislavu. Môžeme si byť istí, že táto nebezpečná stavba u nás nevyrastie?

Áno. Vďaka podpore občanov, dobrej spolupráci s viacerými bratislavskými mestskými časťami a odborníkmi sa nám podarilo túto stavbu na úrovni vlády Slovenskej republiky zastaviť. Zažili sme rôzne formy nátlaku, či už zo strany dotknutých firiem, alebo lobistov, no ukázalo sa, že vôľa a odhodlanie Petržalčanov a ďalších obyvateľov Bratislavy bola silnejšia. Práve náš boj proti ropovodu ukázal, že nie je jedno, kto sedí na rozhodujúcich postoch v samospráve. Či niekto, komu na ľuďoch nezáleží, alebo niekto, kto odhodlane zastáva ich záujmy a práva.

V poslednej dobe ste sa zviditeľnili upozornením na kauzu predražených schodov na Mlynarovičovej ulici. Myslíte si, že takýchto zákaziek je v našej mestskej časti viac?

Schody neboli len predražené, ale aj nebezpečné pre ľudí s telesnými postihnutiami, dôchodcov, či matky s kočíkmi. Opäť sa potvrdilo, že stačí problém jasne pomenovať a vyvinúť dostatočný tlak a kompetentní sa zľaknú a ustúpia. To znova dokazuje, že občania by si mali dávať veľký pozor, koho do funkcií volia. Mám indície, že podobných zákaziek je v Petržalke veľmi veľa a nie všetky sú tak viditeľné, ako spomínané schody. Aj preto by som ako prvú vec dal urobiť komplexný a nezávislý audit a následne vyvodzoval zodpovednosť. Tisíce eur, ktoré takto utekajú do vreciek pofidérnych firiem by mohli slúžiť na zlepšenie života Petržalčanov.

Ako chcete zabezpečiť, aby sa podobná kauza už neopakovala?

Mechanizmus prideľovania zákaziek je v súčasnosti úplne netransparentný a nekontrolovateľný. Chcem v spolupráci s odborníkmi vytvoriť systém, do ktorého bude môcť ľahko nahliadnuť každý občan a z ktorého bude hneď jasné, čo a za koľko sa postavilo a kto to postavil. Pravidelne tiež budem zverejňovať zoznam projektov postavených z peňazí mestskej časti so všetkými podrobnosťami.

Jednou z vašich priorít je aj revitalizácia Sadu Janka Kráľa.

Sad Janka Kráľa by mal byť výkladnou skriňou Petržalky. Žiaľ, v súčasnosti je situácia alarmujúca.. Najstarší verejný park v Strednej Európe neslúži riadne svojmu účelu. Mojim cieľom je jeho komplexná obnova, zvýšenie počtu miest na relax a aktívny oddych, ošetrenie zelene a zlepšenie bezpečnosti v parku, najmä po zotmení. V obnovenom stave by mal Sad Janka Kráľa prežiť nielen jedno volebné obdobie, ale zabezpečím, aby sa primerane rozvíjal aj v budúcnosti a slúžil všetkým Petržalčanom a návštevníkom Bratislavy.

Veľmi diskutovanou témou je parkovacia politika a celkovo podpora občanov s trvalým pobytom v Petržalke. Často majú pocit, že ich vedenie mestskej časti prehliada.

Petržalka by mala byť v prvom rade pre Petržalčanov. Vítame návštevníkov z iných mestských častí, či regiónov Slovenska, ale základné služby musia fungovať na 100 percent pre občanov, ktorí tu majú trvalý pobyt. Každý občan Petržalky musí mať možnosť večer zaparkovať v blízkosti svojho bydliska. A to aj za cenu, že autá z iných mestských okresov si budú musieť hľadať miesto inde. Zvýšim tiež počty miest v predškolských zariadeniach, ktorých je zúfalý nedostatok. Petržalčania si zaslúžia väčšiu pozornosť. Zavediem preto špeciálne príspevky pri narodení dieťaťa, nástupe do základnej školy  a tiež pre seniorov.

Hovoríte o podpore rodín a seniorov, ako si konkrétne predstavujete túto podporu?

Mojím cieľom je na jednej strane motivovať mladých ľudí, ktorí nemajú v Petržalke trvalý pobyt, aby si ho do našej mestskej časti prihlásili a na strane druhej podporiť petržalskej rodiny pri narodení dieťaťa a pri nástupe do základnej školy. Príspevok by mal byť vo výške 200 euro pri narodení dieťaťa a 50 eur pri nástupe do školy. Na tento príspevok by mali nárok všetky petržalské rodiny.

A ako si predstavuje podporu seniorov?

Ľudia, ktorí žijú a platia dane v Petržalke 40 alebo 50 rokov si zaslúžia špeciálne poďakovanie. Preto by som rád zaviedol príspevok pri výročí 40 alebo 50 rokov trvalého pobytu v Petržalke vo výške 80 eur a taktiež podobný príspevok pre jubilantov od 70 rokov. Petržalka si musí vedieť oceniť svojich seniorov, ktorí dlhé roky tvorili hodnoty pre našu spoločnosť.

Kde chcete vziať na tieto aktivity financie?

Tie nájdeme práve zlepšeným dohľadom nad prideľovaním zákaziek. Len pri spomínaných schodoch sa podarilo zraziť cenu o takmer 20 000 eur. Iba toto by stačilo na 50  eurový príspevok pre 400 prváčikov.

V poslednej dobe sa opäť hovorí o problémoch s dílermi, drogami a neplatičmi na Kopčianskej ulici, ako sa pozeráte na tento problém?

Som dlhší časť v kontakte s obyvateľmi Kopčianskej ulice a poznám celkom dobre problematiku tejto časti Petržalky. Obyvatelia sú frustrovaní s prázdnych sľubov či už zo strany magistrátu alebo poslancov, preto spoločne pripravujeme brigádu na vyčistení okolia. Tiež sme spoločne aktívne začali tlačiť na magistrát, aby vysťahoval chronických neplatičov a dílerov. Avšak jednoduché riešenie, ktoré príde šibnutím kúzelného prútika neexistuje.

Ako aktivista ste sa zaoberali životným prostredím. Práve v Petržalke nie je v príliš dobro stave.

A to je veľká škoda, pretože Petržalka je z hľadiska environmentálnych možností unikátna nielen z hľadiska Slovenska, ale aj Európy. Máme rieku, množstvo miesta pre budovanie parkov a oddychových zón a najmä unikátne lužné lesy, ktoré nám v zahraničí právom závidia. Som presvedčený, že dôležitou podmienkou kvalitného života je aj dostatok možností pre oddych a relaxáciu v prírode. Chcem preto sprístupniť tieto oblasti pre občanov, samozrejme pri zachovaní vysokého stupňa ochrany tamojšej prírody. S odborníkmi a ochranármi už rokujem o možnostiach vyhlásenia oblasti Podunajských lesov za národný park, čo by veľmi zvýšilo ich atraktivitu aj pomohlo s ich udržiavaním a zachovaním pre ďalšie generácie.

Ako pomerne mladý človek máte za sebou už veľa aktivít, no cítite sa na zvládnutie takej dôležitej funkcie ako je vedenie najväčšej mestskej časti Bratislavy?

Nemyslím si, že nižší vek je pre politickú funkciu nejakou zásadnou prekážkou. Ako príklad úspešného mladého politika stačí uviesť rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza. Okrem občianskeho aktivizmu som pracoval aj na Ministerstve životného prostredia, alebo na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Pri rôznych projektoch som komunikoval a spolupracoval s rôznymi úrovňami samosprávy, či štátnymi inštitúciami. Verím, že za pomoci občanov a pracovníkov úradu mestskej časti sa mi podarí môj program zrealizovať v prospech všetkých Petržalčanov.

Objednávateľ: Miroslav Dragun, Medveďovej 1, 85104, Bratislava DodávateľNeuropea, IČO: 36 696 129, Pribinová 25, Bratislava


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.