• Život v meste
  • 30.09.2017 16:34

História legendy: Tehelné pole by oslávilo 75 rokov

0 0
Zdroj: skslovan.com

Reprezentačný športový štadión ŠK Bratislava vznikal v ťažkých vojnových časoch, v rokoch 1939 až 1942. Na svoju dobu to bol moderný športový stánok pre 25-tisíc divákov. Športovcom slúžil dlhých 67 rokov. Aké boli okolnosti jeho vzniku?

Na rozhraní rokov 1938/1939 prežíval I. ČSŠK Bratislava, predchodca ŠK Bratislava, najťažšie chvíle od svojho založenia 3. mája 1919. Mníchovský diktát a Viedenská arbitráž, ktoré mali za následok najskôr  okýptenie, a napokon rozbitie republiky, hlboko zasiahli do jeho ďalšieho života, ba dokonca ohrozili aj jeho existenciu.

V Bratislave bolo tradíciou, že sa takmer všetky športové aktivity konali v Petržalke. Preto sa tu zriaďovali aj všetky športové ihriská. Avšak tým, že od jesene 1938 Petržalka pripadla Veľkonemeckej ríši, klub  stratil svoje tradičné a s veľkými obeťami vybudované ihrisko na pravom brehu Dunaja. A potom nasledovali ďalšie údery. V krátkom čase sa ocitol nielen bez ihriska, ale aj bez riadneho vedenia, najnevyhnutnejšieho výstroja a bez peňazí. V tejto kritickej situácii poskytla bratislavským futbalistom nezištnú pomoc Mestská rada. Najprv im pridelila cvičisko po rozpustení Robotníckej telocvičnej jednoty a neskôr cvičisko bývalého Sokola Bratislava.

Významný medzník v existencii klubu nastal, keď na mimoriadnom valnom zhromaždení 7. februára 1939 schválili prítomní delegáti zlúčenie 1. ČSŠK Bratislava s klubom ŠK Mestské závody, pod novým názvom ŠK Bratislava – Športový klub Bratislava. Čoskoro po vzniku samostatnej Slovenskej  republiky (14. marca 1939) sa 25. apríla 1939 konalo I. valné zhromaždenie ŠK Bratislava. Bol založený stavebný výbor ŠK Bratislava a začali prípravy na veľkolepý projekt. S veľkým pochopením zareagoval vtedajší hlavný mešťanosta Bratislavy, Dr. Belo Kováč, keď daroval klubu potrebný komplex pozemkov vrátane finančnej pomoci. Celý projekt vypracoval Ing. Arch. A. Kamil Gross podľa zásady – vybudovať reprezentačný klubový všešportový štadión aj pre všetky medzinárodné podujatia.

Koncom októbra 1939 vypracoval projektant generálny náčrt štadióna a už 10. decembra 1939 sa stavba začala zemnými prácami. V roku 1940 pracovalo na stavbe denne 600-700 robotníkov. V nasledujúcich rokoch počet robotníkov klesal. Stavebné práce pokračovali rýchlo a už 27. októbra 1940 po odovzdaní  zatrávneného ihriska odohral ŠK Bratislava medzinárodný zápas s Hertou Berlín s výsledkom 2:2. Zápas sledovalo 15-tisíc divákov, pretože už bola vybudovaná krytá tribúna na státie a veľká časť amfiteatrálneho  hľadiska. Hracia plocha bola realizovaná už s drenážami, strechovitým priečnym sklonom a zavlažovacím zariadením. Stavebné práce na štadióne pokračovali ďalej a celkovo boli na štadióne vybudované hlavné trávnaté futbalové ihrisko 70-krát 110 metrov, škvárová 400 metrov dlhá  ľahkoatletická trať, amfiteatrálne hľadisko s 11-timi stupňami pre približne 20-tisíc divákov, hlavná krytá tribúna s 1750 sedadlami, čestnou lóžou a dvoma rozhlasovými kabínami. V útrobách hlavnej tribúny sa nachádzali na tú dobu všetky najpotrebnejšie a najmodernejšie zariadenia.

Ďalej bola súčasťou štadióna krytá tribúna na státie s amfiteatrálnym hľadiskom pre tritisíc divákov plus tréningové futbalové škvárové ihrisko s veľkosťou 65 krát 105 metrov. Vo všešportovom areáli sa nachádzali aj tri volejbalové a jedno basketbalové ihrisko, dve výsledkové veže s hodinami a stožiarmi, štyri skupiny pokladníc po dvoch pokladniciach a po troch turniketových vchodoch, byt domovníka, bufety a toalety.

Zdroj: skslovan.com
(Michal Moncman)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.