MZ nastavuje pred blížiacou sa vlnou omikronu nový proces prijímania opatrení

Zdroj: Shutterstock

Páčil sa vám článok?

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a odborníkmi mení proces prijímania protiepidemických opatrení. K tomuto kroku sa pristupuje vzhľadom na vysokú infekčnosť variantu omikron, ktorého rozšírenie zapríčiní dynamické zmeny epidemiologickej situácie.

Od pondelka 10. januára sa bude zavádzanie opatrení do praxe realizovať podľa nových pravidiel. V pondelok MZ SR, Inštitút zdravotných analýz MZ SR, ÚVZ SR a regionálne ÚVZ zhodnotia aktuálnu epidemiologickú situáciu a na základe dát pripravia prognózu ďalšieho vývoja. V utorky podľa slov Eliášovej MZ SR po rokovaní s členmi odborného konzília a na základe aktuálnej epidemiologickej situácie pripraví návrh opatrení.

 V stredy vláda SR na základe návrhu rezortu zdravotníctva prehodnotí a schváli nové opatrenia, ktoré budú po rokovaní vlády prezentované verejnosti. Schválené opatrenia budú platiť, ak sa nerozhodne inak, od stredy nasledujúceho týždňa. Ak to bude potrebné, ÚVZ SR v nedeľu alebo aj skôr pripraví a zverejní vyhlášky. Počas stredy nadchádzajúceho týždňa vstúpia nové opatrenia do platnosti, ak vláda nerozhodne o ich skoršej platnosti.

​„Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj situácie s nástupom variantu omikron a riziko rýchleho zhoršenia sa situácie však môžu byť nové opatrenia zavádzané aj operatívne," priblížila Eliášová. V týchto dňoch sa zároveň podľa jej slov realizujú práce na príprave nového COVID automatu, ktorý zohľadňuje aktuálne vedecké poznatky o variante omikron. Po jeho dopracovaní bude predložený na rokovanie vlády SR.

(TASR)

Páčil sa vám článok?