VIDEO: O prácu v novej nemocnici Bory prejavilo záujem až 1800 uchádzačov

20.4.2021

Zdroj: Pro Care

Páčil sa vám článok?

Už vyše 1800 uchádzačov dosiaľ prejavilo záujem pôsobiť v Nemocnici novej generácie Svet zdravia Bory, ktorá vyrastá v Bratislave. Začiatkom tohto roku nemocnica začala s výberom kolegov do stredného manažmentu v rámci ošetrovateľskej štruktúry a aktuálne hľadá dvadsiatku vedúcich sestier.

Tieto výberové konania by mali byť uzatvorené do jesene tohto roku. Súbežne prebieha veľký výber lekárov a na svojich miestach už sú aj hlavní manažéri prevádzky. Nemocnica zverejňuje všetky aktuálne obsadzované pozície na svojom webe www.nemocnica-bory.sk. „Veľmi sa tešíme z toho, že o našu nemocnicu prejavilo záujem už vyše 1800 uchádzačov. Som veľmi rada, koľko skvelých zdravotníkov s fantastickými myšlienkami máme na Slovensku. Je tu stále dostatok ľudí, ktorí chcú posunúť naše zdravotníctvo vpred, veria mu, chcú v ňom pracovať a majú navyše vynikajúce skúsenosti či už z lokálnych nemocníc alebo zo zahraničia. Zároveň je to aj pre nás záväzok, aby sme dokázali naplniť ich očakávania. Výberové konania teda nie sú len výberom z našej strany, je to výber obojstranný,“ hovorí Jana Palenčárová, personálna riaditeľka budúcej Nemocnice Bory.

Výberový proces na manažérske pozície pozostáva z viacerých krokov. Okrem štandardného behaviorálneho pohovoru sa kandidáti, budúci manažéri, stretávajú aj s praktickými úlohami alebo s psychodiagnostikou, ktorá sa zameriava aj na osobnostné črty a umožňuje zistiť, ako kandidát pracuje na rôznych úlohách a ako dokáže spolupracovať.

„Posledným krokom výberového procesu sú modelové situácie, kedy chceme vidieť, ako kandidáti riešia rôzne konflikty alebo problémy, ktoré môžu nastať v tíme. Aktuálne prebiehajú pohovory prevažne v online priestore. Plne si uvedomujeme, že pre mnoho kandidátov to môže byť stresujúce, preto odporúčame príprave venovať dostatok času. Určite je vhodné zamyslieť sa nad situáciami alebo príkladmi z praxe, ktoré preukazujú ich schopnosti,“ radí HR Generalista Nemocnice Bory Natália Kantorová.

Od kolegov, budúcich manažérov, v Nemocnici Bory očakávajú schopnosť viesť tím k vysokej odbornosti, spolupracovať a motivovať. Mnoho vecí však vedia kandidátov naučiť, preto skúsenosť s vedením ľudí nie je podmienkou. Čo však v Nemocnici Bory hľadajú u všetkých kandidátov sú hodnoty ako ľudskosť, empatia, rešpekt a flexibilita. Cieľovo plánuje nemocnica zamestnávať 1400 ľudí, z toho bude približne 300 lekárov a 900 sestier a ošetrovateľov. Výberové konania sú delené na tri hlavné časti - výber lekárov, výber sestier a ošetrovateľského personálu a výber ľudí na prevádzku nemocnice.

Veľký počet lekárov, ktorí prichádzajú na pozíciu primárov viesť jednotlivé úseky, sú Slováci, ktorí strávili nejakú časť svojej kariéry v zahraničí alebo tam stále žijú a získali veľmi zaujímavé skúsenosti. „Motiváciou mnohých z nich je ukázať Slovensku, že sa to dá robiť na takej odbornej alebo procesnej úrovni, ktorú zažili v zahraničí. Vidia potenciál, že to, čo sa im nepodarilo alebo stále nedarí presadiť v rámci ich súčasných pracovísk na Slovensku, budú vedieť presadiť v Nemocnici Bory. Bude sa im tak pracovať do veľkej miery ľahšie a pacient dostane efektívnejšiu liečbu,“ dodala Palenčárová.

Aktuálne prebieha v oblasti ošetrovateľstva výber najmä vedúcich sestier. Sestry, vedúce sestry či manažérky ošetrovateľstva pritom nevyberajú primári či klinickí lídri úsekov, ale vyberá ich riaditeľka ošetrovateľstva. Celý proces výberu sestier totiž patrí sestrám. Výberové konania na manažérske pozície v ošetrovateľstve chce mať nemocnica ukončené ideálne do jesene.

„Hoci otvárame nemocnicu až v roku 2023, personál chceme mať vybraný skôr, keďže už dnes ho zapájame do procesov tvorby nemocnice a na svoju budúcu prácu sa môžu vedúce sestry začať pripravovať napríklad formou školení. Školenia v oblasti komunikačných zručností a procesov už dnes prebiehajú pre manažérky ošetrovateľstva,“ priblížila Kantorová. Kolaudovať nemocnicu, ktorá bude pre všetkých, plánujú v lete 2022

(ts)

Páčil sa vám článok?