Veľký prehľad: Za čo si od vás lekár môže a za čo nesmie pýtať peniaze?

18.2.2020
0

Zdroj: TASR - Dušan Hein

Páčil sa vám článok?

Recepty, objednanie na konkrétny čas, vstupný poplatok a tak ďalej, je toho naozaj veľa. Tušíte, za ktoré úkony si musíte u lekára priplatiť a kedy by si od vás peniaze pýtať nemal? Podrobnú informáciu pre Bratislavské noviny poskytla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ako nám vysvetlila Eliášová, vo všeobecnosti platí, že lekár, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu, nesmie od pacientov požadovať úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Pacienti majú garantovanú bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia.

Lekári nesmú poskytovanie zdravotnej starostlivosti podmieňovať poplatkami typu – „manažment pacienta, klientska karta, konzultačný, registračný, vstupný či rajónový poplatok.

"Pacient na báze dobrovoľnosti môže mať zmluvnú možnosť využívať aj ďalšie služby, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona – to je napr. call centrum, sms notifikácia. Ak má občan podozrenie na neoprávnený výber poplatku, môže svoj podnet adresovať príslušnému VÚC. Samosprávne kraje vydávajú ambulantným lekárom povolenie na činnosť a v ich kompetencii je aj následná kontrol," vysvetľuje hovorkyňa.

Lekári nemôžu požadovať úhradu za:
- objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas
- vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu
- vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu
- potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka
- výmenný lístok k špecialistovi
- prednostné ošetrenie

Poplatky sa môžu týkať vyšetrení na administratívne účely – to je napr. potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz alebo lekárske potvrdenie do školy či práce, vyšetrenie pred športovou súťažou, pred nástupom do detského tábora a podobne.
Ceny tohto druhu musí mať každá ambulancia uvedené v cenníkoch – na viditeľnom mieste, tak aby bol pacient vopred informovaný.

Zdravotná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia

Viete, ktorá je zdravotná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia?

U všeobecného lekára pre deti a dorast:
- deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri prehliadky do troch mesiacov jeho veku,
- jednej preventívnej prehliadky poistenca vo veku 18 mesiacov,
- jednej preventívnej prehliadky poistenca od troch do osemnásť rokov veku raz za dva roky.
- U všeobecného lekára pre dospelých,
- jednej preventívnej prehliadky poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky.

U gynekológa:
- s ktorým má poistenka uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pozostávajúce z:
- jednej preventívnej prehliadky poistenky od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u gynekológa,
- U gynekológa – pôrodníka, pozostávajúce z:
- jednej preventívnej prehliadky tehotnej poistenky raz za mesiac a jednej preventívnej prehliadky šesť týždňov po pôrode u gynekológa pôrodníka.

U zubného lekára, pozostávajúce z:
- jednej preventívnej prehliadky poistenca do 18 rokov veku raz za šesť mesiacov,
- jednej preventívnej prehliadky poistenca od 18 rokov veku raz za rok,
- dvoch preventívnych prehliadok v priebehu tehotenstva.

U urológa, pozostávajúce z:
- jednej preventívnej prehliadky poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky.

V rámci Roku prevencie v r. 2019 MZ SR odštartovalo skríningy, zamerané na odhalenie onkologických ochorení.
Sú celoplošné – hradia ich zdravotné poisťovne (skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice). Poistencov pozývajú zdravotné poisťovne.

Neodkladná zdravotná starostlivosť

Ďalším dôležitým pojmom je neodkladná zdravotná starostlivosť, za poskytnutie ktorej poistenec neplatí. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život. Bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže taký zdravotný stav osoby vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny jej správania a konania, pod vplyvom ktorých bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná zdravotná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti je aj:
- neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
- neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami,
- neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu.
- Na neodkladnú zdravotnú starostlivosť má nárok každý, vždy a za každých okolností.

Diagnostické vyšetrenia

Na základe verejného zdravotného poistenia sa pacientom plne uhrádzajú aj zdravotné výkony, nevyhnutné na zistenie ochorenia a určenie diagnózy.

Od platby poplatku je oslobodený aj sprievodca dieťaťa do troch rokov veku, dojčiaca matka s dojčaťom, sprievodca osoby do 18 rokov veku prijatej na onkologickú liečbu.

Za pobyt a liečbu, diagnostiku, stravovanie a všetky potrebné služby v nemocnici pacienti neplatia. Tieto položky hradí príslušná zdravotná poisťovňa.

(ms)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.