Na anténu treba povolenie

29.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V predchádzajúcom vydaní sa objavil kritický článok o satelitných anténach, ktoré špatia fasády domov v Starom Meste. Tento problém sa však netýka len tejto mestskej časti. V tejto súvislosti sa vynára otázka, či na umiestnenie satelitnej antény na dom je potrebné nejaké povolenie.

V zákone o telekomunikáciách sa hovorí, že pre stavbu vonkajších prijímacích rozhlasových a televíznych antén a ich zvodov, pokiaľ sa dodržia technické normy, pokiaľ toto zariadenie nekrižuje pozemné komunikácie alebo vedenie, nie je potrebné stavebné povolenie, ale je potrebný predchádzajúci súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo predchádzajúce rozhodnutie súdu.

Nie je povolené zriaďovať individuálne vonkajšie prijímacie antény na objektoch, kde už bola zriadená spoločná anténa vhodná pre požadovaný príjem. Stavebný úrad môže nariadiť preloženie alebo úpravu antén, ktoré ohrozujú stav nehnuteľnosti, bezpečnosť okolia alebo rušia jeho vzhľad.

V praxi to znamená, že pred zriadením satelitnej antény je potrebné požiadať o súhlas majiteľa, resp. správcu domu. Odporúča sa informovať na miestnom úrade, či v tejto veci nebola vydaná nejaká smernica. V prípade, že ide o historickú budovu je potrebné aj vyjadrenie Slovenského ústavu pamiatok (SÚP). Žiadosť by mala obsahovať popis alebo fotografiu miesta, kde bude anténa umiestnená a jej typ. V prípade, že anténa bude umiestnená bez vyjadrenia SÚP, môže byť voči jej majiteľovi začaté priestupkové konanie.

Roman Vavro

Páčil sa vám článok?