• Zdravie a životný štýl
  • 25.02.2018 10:18

V ústrety hendikepovaným: Stálu expozíciu SNM Dejiny Slovenska spoznajú ľahšie

0 0
Slovenské národné múzeum
Zdroj: google maps

Historické múzeum Slovenského národného múzea (SNM) pripravuje pre verejnosť prezentáciu nových audiovizuálnych diel, ktoré predstavia 15 najvzácnejších zbierkových predmetov z výstavy Dejiny Slovenska Od praveku po Veľkú Moravu.

Slávnostná prezentácia s voľným vstupom sa uskutoční v utorok (27. 2) o 16.00 hodine v sídelnej bratislavskej budove SNM. "Prostredníctvom vybraných zbierkových predmetov filmy pomôžu sprístupniť výstavu návštevníkom so špeciálnymi potrebami – nevidiacim, slabozrakým a sluchovo postihnutým. Podrobným komentovaným opisom, titulkami v slovenskom jazyku a detailnými zábermi predmety priblížia nevidiacim a slabozrakým, posunkovou rečou aj nepočujúcim záujemcom. Filmy využívajú tiež sedem haptických predmetov z hmatovej línie pre nevidiacich na výstave, takže záujemca má možnosť zažiť filmový komentár aj vlastným dotykom," informuje vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová.

Návštevníci tak lepšie spoznajú zlatý náramok z prvého storočia nájdený v Zohore, amforu so zoomorfnou výzdobou z mladšej doby kamennej (okolo roku 5000 pred Kristom, Dvory nad Žitavou), železný strmeň tauzovaný striebrom (9.–10. storočie, Bojná) a iné vzácne predmety z rôznych období nájdené v Chorvátskom Grobe, Tibave, Barci, Stupave a inde na Slovensku.

Filmy budú pre návštevníkov expozície Dejiny Slovenska na Bratislavskom hrade sprístupnené prostredníctvom aplikácie, ktorá umožní vypočuť si ich a pozrieť priamo pri jednotlivých exponátoch. Okrem Historického múzea SNM sa na audiovizuálnych dielach podieľala nezisková organizácia Pro Dynamik, je to ich spoločný projekt s názvom SNM – Slovom a obrazom. Vybrané vizualizácie a rekonštrukcie obydlí poskytlo Archeologické múzeum SNM. Pri scenári tvorcovia konzultovali postupy s odborníkmi z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska i z Asociácie nepočujúcich.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.