Župan Droba: Rekonštrukcia Istropolisu by mala zohľadniť aj budúcu vlakovú stanicu Filiálky

24.7.2020
Filiálka - zaparkované autá

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Bratislavská župa navrhuje v projekte nového kultúrno-spoločenského centra Istropolis zohľadniť aj budúcu železničnú stanicu Filiálka.  

„Zlepšenie nevyhovujúceho stavu dopravnej situácie v regióne je veľkou výzvou pre súčasné vedenie Bratislavskej župy. Dlhodobou ambíciou je budovanie integrovaných prestupných zastávok, siete záchytných parkovísk a predovšetkým realizácie Bratislavského železničného uzla. Do toho patrí aj znovuoživenie doteraz nevyužívanej železničnej stanice Filiálka, ktorá sa nachádza na Trnavskom mýte v tesnej blízkosti Istropolisu,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

 Podľa župana je akcelerácia rozvoja koľajovej dopravy a zahustenia železničných zastávok v regióne nevyhnutnosťou pre udržateľnosť mobility. „V tejto súvislosti považujem za mimoriadne dôležité realizovať prestavbu Istropolisu a priľahlého verejného priestoru v kontexte možnej budúcej výstavby železničnej stanice Filiálka, a to vo variantných riešeniach,“ doplnil Droba, ktorý týmto apeluje na investora a potrebu komplexného riešenia tohto priestoru.

Stanica Filiálka by mala byť podľa župana s projektom nového Istropolisu prepojená. Obyvatelia by tak mohli z vlaku vystúpiť priamo na jednom z najrušnejších komunikačných uzlov v Bratislave - na Trnavskom mýte. Išlo by o unikátne prepojenie regionálnej vlakovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy. Bratislavská župa výhľadovo počíta aj s koľajovým spojením Trnavského mýta a autobusovej stanice Nivy ako dvoch významných dopravných uzlov.

Budúcnosť mobility vidí Bratislavská župa v potrebe rozširovania koľajovej dopravy ako nosného dopravného systému. „Výhody vlakovej dopravy v regióne nemožno spochybňovať. Ekologický a ekonomický aspekt je všeobecne známy, a významná je aj úspora času cestujúcich. Vlak totiž nestojí v dopravnej zápche,“ uviedol Droba.

Postoj Bratislavského samosprávneho kraja podporuje aj štúdia realizovateľnosti železničného uzla Bratislava. Táto priniesla päť alternatív rozvoja železničnej dopravy v Bratislave a jej okolí. Odporúčaná alternatíva počíta aj s novou bratislavskou stanicou Filiálka. Potreba jej realizácie bude narastať predovšetkým v kontexte nárastu hustoty obyvateľstva v oblasti Nového Mesta a očakávaných zmien v mobilite obyvateľov.

Na vyjadrenie Juraja Drobu reagoval aj Martin Šramko, generálny riaditeľ spoločnosti Immocap, ktorý tvrdí, že sa spolupráci nebráni. „Priestor Trnavského mýta je nepochybne jedna z kľúčových lokalít z pohľadu pohybu chodcov, dopravy a možnosti veľkého prínosu pre rozvoj mesta. Projekt Nový Istropolis počíta s tým, že na Trnavskom mýte v budúcnosti môže vyrásť dôležitý železničný terminál. Filiálka, ktorá by slúžila predovšetkým regionálnej doprave by spolu s novým kultúrno-spoločenským centrom a novou vitálnou štvrťou pomohli sfunkčniť celé územie," povedal pre banoviny.sk Šramko.

Nový Istropolis je podľa jeho slov navrhnutý tak, aby v prípade realizácie stanice Filiálka mohli ľudia vystúpiť priamo z vlaku a dostať sa pohodlne ďalej na MHD zastávky na území Trnavského mýta. Zároveň podotkol, že s inštitúciami zodpovednými za rozvoj Filiálky majú za sebou viacero rokovaní a sú otvorení ďalšej spolupráci. 

​(ts,nc)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie