Petícia proti výstavbe náhradných bytov v Petržalke má vyše 1200 podpisov

15.11.2016
0
Petícia proti výstavbe náhradných bytov v petržalke má vyše 1200 podpisov - ovsiste
Páčil sa vám článok?

Pod petíciu proti zámeru hlavného mesta postaviť náhradné nájomné byty v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Poloreckého v bratislavskej Petržalke sa podpísalo už viac ako 1200 ľudí.

Tí v nej vyjadrujú znepokojenie a zásadný nesúhlas s plánovanou výstavbou a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala žiadajú o okamžité upustenie od tohto zámeru. Uviedol to včera Jozef Sedmák, zástupca vlastníkov bytov na Haanovej 16-26.

„Sme rozhorčení, že s nami ako obyvateľmi mesta, ktorí sú priamo dotknutí zamýšľanou výstavbou, doteraz nikto túto záležitosť nekonzultoval. Nie je to v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva týkajúcom sa pravidiel participácie verejnosti na takýchto procesoch. Realizácia takejto výstavby by jednoznačne viedla k zhoršeniu kvality nášho života,“ uvádza sa v petícii. V nej zároveň obyvatelia poukazujú na nadmerné zahusťovanie v daných lokalitách, ale aj na trvalé znehodnotenie životného prostredia. To by podľa nich spôsobilo zničenie parkov, stromov a zelene, detských ihrísk či miest na oddych a šport.

Nespokojní Petržalčania sú tiež presvedčení, že nová výstavba by znamenala zvýšené riziko z pohľadu bezpečnosti, ohrozenia života a zdravia. V tejto súvislosti upozorňujú na Dom tretieho veku a zariadenie pre zdravotne postihnutých, ale aj na viaceré predškolské a školské zariadenia či športové objekty. Výstavbou by sa podľa nich znížil aj súčasný počet parkovacích miest.

Predmetná petícia bola spustená po zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo 27. októbra. „Myslel som si pôvodne, že primátor sa stretne s ľuďmi a vysvetlia si to. Že ho presvedčia. Ale po zastupiteľstve už bolo jasné, že primátor sám od seba od toho neupustí,“ povedal miestny a mestský poslanec za Petržalku Milan Vetrák. Stalo sa tak aj po tom, ako sa podľa neho primátor neúspešne pokúsil zmeniť schválené uznesenie mestského zastupiteľstva. A to v tom zmysle, že sa so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch dotknutých výstavbou nestretne, ale bude ich len pravidelne informovať o výstavbe.

Okrem petície napísali primátorovi zároveň Protest proti plánovanej výstavbe náhradných nájomných bytov. V ňom ho okrem iného žiadajú, aby nepodnikal žiadne kroky do času, kým nebude tento zámer verejne prerokovaný. Taktiež požadujú možnosť pripomienkovania vypracovanej objemovo-architektonickej štúdie a aj vytypovanie iných lokalít s prihliadnutím na uznesenie petržalského miestneho zastupiteľstva z konca októbra tohto roka, ktoré s navrhovanými lokalitami na výstavbu nesúhlasí. Primátora a mestských poslancov žiadajú, aby zmenili funkčné využitie predmetného územia. A to tak, aby sa z dotknutých lokalít stalo stabilizované územie a ak je to potrebné, aby bola zároveň vyhlásená stavebná uzávera.

Starosta Petržalky Vladimír Bajan už vedeniu hlavného mesta odporučil viacero vhodných pozemkov na takúto výstavbu, a to ešte začiatkom roka 2016. Niektoré z nich sú predmetom uznesenia petržalského zastupiteľstva z tohto roku, s ďalšími návrhmi prichádzajú priebežne aj samotní obyvatelia Petržalky a vedenie mesta o tom informujú pravidelne aj mestskí poslanci za Petržalku. „Treba ich preveriť a prediskutovať na stretnutí primátora s nimi, ktoré by sa v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva malo uskutočniť do konca novembra,“ konštatuje poslanec Vetrák. Mestskí poslanci zatiaľ žiadnu lokalitu ako vhodnú na takúto výstavbu neschvaľovali.

Podpisy pod petíciu by sa mali zbierať predbežne do konca novembra. Cieľom je nazbierať minimálne 3000 podpisov, čo je potrebný počet na to, aby sa petíciou zaoberalo mestské zastupiteľstvo.

(TASR, Foto: in)

Páčil sa vám článok?