Bratislavčania sa môžu tešiť na nové planetárium

23.11.2015
Bratislavčania sa môžu tešiť na nové planetárium - Planetarium1 small
Páčil sa vám článok?

(PR) Nábrežie Dunaja v priestore bývalého PKO by mohlo opäť ožiť. Dunajská promenáda prejde rozsiahlou obnovou, ktorá umožní chodcom aj cyklistom bezpečne využívať celé nábrežie až po Most Lafranconi. Pri Dunaji zároveň vyrastie nové námestie s futuristickým planetáriom a mediatékou ako atraktívna súčasť zrekonštruovanej dunajskej promenády.

Celý projekt, vďaka ktorému by PKO mohlo znovu ožiť, si vyžaduje súhlas bratislavských poslancov. Hlasovanie o urovnaní dlhoročného sporu medzi mestom a spoločnosťou Henbury je na programe decembrového zastupiteľstva.

Spor o budúcej podobe územia, kde stoja budovy PKO, vedú mesto a investor už desať rokov. Výsledkom je chátrajúci objekt, nefunkčný a zanedbaný priestor a traumatizujúce súdne spory. Investor dnes vyčísľuje svoje pohľadávky voči samospráve na viac než 43 miliónov eur. Mesto sa netají tým, že ak by súdne spory skončili v jeho neprospech, boli by likvidačné. Mesto každopádne finančne nemá na oživenie PKO: aktuálny stav budov by si vyžadoval rozsiahlu rekonštrukciu, prostriedky chýbajú na prípadnú prevádzku a odkúpenie pozemkov dnes takisto nie je reálne.

Výsledkom je patová situácia, ktorú môže vyriešiť mimosúdna dohoda. O jej podmienkach  rokovalo vedenie mesta s majiteľom pozemku. Riešenie, ktoré je dnes na stole, umožní na mieste pôvodného PKO zachovať kultúrne využitie a zároveň prinesie Bratislavčanom revitalizovanú dunajskú promenádu s moderným  námestím, planetáriom a mediatékou. Nový verejný priestor bude súčasťou projektu River Park 2 s kombináciou obytných a kancelárskych budov.

Obnovená promenáda a zachovaná kultúrna funkcia

Mesto si ako jednu z podmienok dohody určilo obnovenie dunajskej promenády. V prvej fáze sa obnova týka úseku od River Parku 2 po Most Lafranconi. Už do deviatich mesiacov od podpisu dohody investor v tomto úseku vymení zničené spevnené plochy, obnoví osvetlenie, upraví zeleň, osadí nový mobiliár ako lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle tak, aby mohlo nábrežie plnohodnotne slúžiť Bratislavčanom. Súčasťou obnovy je aj oprava existujúceho balustrádneho múrika. „Tešíme sa, že Bratislavčania si konečne budú môcť užiť atmosféru dunajskej promenády. Dohoda umožní všetkým využívať nábrežie, zrevitalizuje a skultúrni ho a prinesie do tohto priestoru život,“ hovorí Silvester Černík, riaditeľ sekcie územného plánovania hlavného mesta Bratislava. Bratislavčania sa zároveň môžu tešiť na planetárium. V súčasnosti sme jediným hlavným mestom v Európe, ktoré nemá planetárium. Slúžiť pritom môže bežným návštevníkom, ale aj vzdelávaniu detí v oblasti vedy, techniky a astronómie z Bratislavy i širšieho okolia. Porovnateľne veľké Brno má moderne renovovanú hvezdáreň a planetárium, ktoré navštívi až stotisíc ľudí ročne," hovorí o potenciáli planetária v Bratislave Juraj Kubica z OZ Slovenské planetáriá. 

Nový verejný priestor oživí aj mediatéka. Ide o modernú knižnicu 21. storočia, ktorá namiesto kníh sprístupňuje digitálny obsah. Bratislavčania si v nej budú môcť pozrieť archívne slovenské filmy, audio a videozáznamy, zdigitalizované dokumenty či prečítať elektronické knihy. Priestory planetária a mediatéky by popri vzdelávaní mohli slúžiť aj na koncerty, malé divadelné formy, prednášky a diskusie. Tým pádom si táto časť promenády zachová svoju kultúrnu funkciu tak, ako na tom trvalo mesto.

Planetárium v tvare dunajskej kvapky

Architekti dostali na nábreží Dunaja od mesta úlohu zakomponovať do verejného priestoru aj časť artefaktov z pôvodného PKO. Sochy akademického sochára Tibora Bártfaya budú súčasťou novovytvoreného námestia. Ostatné artefakty, ako sú vitráže podľa motívov Janka Alexyho, nájdu svoje miesto v rámci mestských verejných priestorov. „Na časť artefaktov si uplatňujú nárok rodiny ich autorov. Rokujeme s nimi a budeme týmto artefaktom hľadať dôstojný výstavný priestor,“ dodáva Silvester Černík.

Kolektív architektov zo spoločnosti GFI, pod vedením Radoslava Grečmala, sa snažil o vytvorenie výrazného architektonického objektu, ktorý má potenciál stať sa spolu s námestím a nábrežnou promenádou vyhľadávaným lákadlom pre Bratislavčanov i návštevníkov mesta. „Objekt planetária sme transformovali do podoby verejnej skulptúry, ktorá svojou existenciou poskytne okolitému verejnému priestoru originálnu identitu. Inšpirovali sme sa tvarom dunajskej kvapky a riekou ako najvýraznejším prírodným fenoménom v tomto priestore. Som presvedčený, že v kombinácii s verejnou funkciou nový moderný priestor nadviaže na genius loci tohto miesta,“ predstavuje projekt architekt Radoslav Grečmal.

 Lepší kontakt ľudí s Dunajom

Kontakt návštevníkov s  Dunajom je dnes v lokalite PKO veľmi obmedzený. Architekti však navrhli sprístupniť rieku cez nový pontón a lávky a priblížiť tak rieku k ľuďom. V tejto otázke sme dnes vo fáze konceptu. Rozhodujúce slovo bude mať Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý bude našu ideu posudzovať,“ vysvetľuje Grečmal. Vybudovaním  planetária a mediatéky, nového námestia a dunajskej promenády dôjde k pešiemu prepojeniu historického centra mesta s jeho modernými nábrežnými časťami, ktoré sú v bezprostrednom kontakte s riekou. Bratislavčania sa tak môžu tešiť na nerušenú prechádzku po vynovenom nábreží.

 

 

 

Páčil sa vám článok?