Areál Artmedie a územný plán zatiaľ neladia

16.10.2008
0
Páčil sa vám článok?

Zámer postaviť polyfunkčný areál na mieste nedávneho futbalového štadióna FC Artmedia v Petržalke na Krasovského ulici zatiaľ nie je v súlade s platným územným plánom mesta Bratislava.

Vyplýva to zo záverečného hodnotenia vplyvov na životné prostredie tohto projektu (EIA). V hodnotiacej správe sa konštatuje, že návrh je potrebné zosúladiť s platnou územnoplánovacou dokumentáciou - Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol prijatý v roku 2007.

Nedávno zverejnená správa obsahuje množstvo odporúčaní. Medzi nimi napríklad aj požiadavku mesta, aby pri výstavbe hotela neboli presiahnuté koruny stromov v Sade Janka Kráľa. Výstavba výškového objektu Artmedie je akceptovateľná len v tom prípade, ak pôjde o výnimočné architektonické a výtvarné stvárnenie budovy. Na to je potrebné vypísanie architektonickej súťaže.

Výšková budova by mala slúžiť aj širokej verejnosti, napríklad vo forme vyhliadkovej reštaurácie na najvyššom nadzemnom podlaží.

Riešenie dopravy je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k zápcham a kumulácii automobilov v okolí Sadu Janka Kráľa. Preto je vyústenie z nového zastavaného územia potrebné riešiť na východnej strane Jantárovej cesty. S riešením dopravy súvisí aj potreba postavenia estakády ako spojnice Jantárovej cesty a Starého mosta v dĺžke asi 230 metrov, čím sa významne odľahčí doprava zo smeru od Sadu Janka Kráľa.

Doprava do nového komplexu má byť napojená z Jantárovej cesty popod estakádu. Zo strany od Sadu Janka Kráľa bude prístup len pre peších obyvateľov. Pre zabezpečenie plynulej a bezkolíznej priebežnej dopravy sa podľa dopravnej štúdie navrhuje vybudovanie nájazdovej rampy z južnej vetvy Einsteinovej ulice na estakádu Jantárovej cesty.

Projekt musí v prípade výstavby rešpektovať aj dopravno-urbanistickú štúdiu „Prepojenie železničných koridorov projektu TEN - T17 a napojenie letiska na železničnú sieť v Bratislave, ale aj trasu podzemného prepojenia staníc Bratislava - Predmestie - Bratislava - Petržalka.“ Objekt nového areálu a ďalšie objekty v ňom sa nemajú používať na reklamné, propagačné a informačné účely.

Pripomienka mesta nepresiahnuť zástavbou koruny stromov bola podľa hodnotiacej správy akceptovaná. Počet poschodí sa znížil a nepresahuje výšku stromov.

Možnosti športového využitia boli podľa správy akceptované, súčasná plocha futbalového štadióna, 7-tisíc metrov štvorcových, je nahradená športovou vybavenosťou na ploche 8391 metrov štvorcových.

(rob)

Páčil sa vám článok?