Revitalizácia Námestia SNP je reálnejšia

18.11.2007
0
Páčil sa vám článok?

Projekt revitalizácie Námestia SNP, ktorý ráta s vybudovaním podzemných priestorov, sa posunul o krok vpred. Posun spočíva v rozhodnutí rozdeliť pôvodný projekt na dve etapy.

Ako uviedol Peter Gandl, riaditeľ a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti SNP Invest, ktorá celý projekt realizuje, z rokovaní s novým vedením mesta a mestskej časti Bratislava - Staré Mesto naďalej trvá záujem revitalizovať námestie tak, aby bola vylúčená doprava z povrchu a aby tu boli verejné priestory pre občanov.

„Po konzultácii so starostom Starého Mesta Petrom Čiernikom a prerokovaní v našom predstavenstve sme upustili v rokovacom konaní od požiadavky, aby investor nevyhnutne budoval podzemné priestory v celom riešenom území, ktoré zahŕňa Hurbanovo námestie, hornú i dolnú časť Námestia SNP a Kamenné námestie,“ konštatoval.

„Projekt sme rozdelili na dve časové a funkčné etapy. Prvá predpokladá vybudovanie podzemných parkovísk a garáží pod Hurbanovým námestím a hornou časťou Námestia SNP s výjazdom na Treskoňovu ulicu. Záväzný územnoplánovací podklad predpokladá v tomto území asi 650 parkovacích miest, ich počet však môže byť aj iný (vyšší). Druhá etapa bude riešiť priestor dolnej časti Námestia SNP medzi Starou tržnicou a Divadlom West a Kamenné námestie. V týchto priestoroch sa predpokladá polyfunkčné využitie podzemia. Jeho komerčné využitie je však výrazne podmienené vybudovaním prestupnej stanice mimoúrovňového nosného dopravného systému v priestoroch podzemia Kamenného námestia.“

Zo slov P. Gandla vyplýva, že druhá etapa je skôr vecou vzdialenejšej budúcnosti. Iná je situácia v prípade prvej etapy: výstavba podzemných garáží pod Hurbanovým námestím a hornou časťou Námestia SNP sa môže začať realizovať pomerne rýchlo. P. Gandl o konkrétnych termínoch hovoril opatrne. Ako sa vyjadril, projekt nebude financovaný z prostriedkov mesta, preto je potrebné nájsť investora, ktorý bude mať istotu, že vložené prostriedky sa mu vrátia.

Ponuky súkromných investorov existujú aj v súčasnosti, nezodpovedajú však predstavám mesta a mestskej časti. „Nechceme pripustiť, aby sa zvolilo zlé riešenie, aj preto sme rozdelili projekt na dve etapy,“ uviedol. „Tým, že sa schválil tento postup, je predpoklad, že výstavba podzemných garáží sa môže začať veľmi rýchlo. Je možné, že konkrétny investor bude známy už v tomto roku.“

(juh)
Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie