Matica slovenská vyhlásila rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka

20.12.2020

Zdroj: FB Alexander Dubček

Páčil sa vám článok?

Rok 2021 vyhlásila Matica slovenská (MS) za rok Rok Alexandra Dubčeka. Pripomenie 100. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských politikov, vrcholného predstaviteľa obrodného procesu v ČSSR a zároveň čestného člena MS.

"Alexander Dubček nebol len reformným politikom, ale v socialistickom Československu predstavoval aj slovenskú politickú líniu. V roku 1963 si ako prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS) uctil ustanovizeň osobnou návštevou pri príležitosti 100. výročia založenia Matice slovenskej. V roku 1968 už vo funkcii prvého tajomníka Komunistickej strany Československa (KSČ) v Prahe privítal delegáciu MS na čele so správcom MS Jánom Martákom, od ktorej prijal čestné členstvo MS,“ priblížil predseda MS Marián Gešper.

Každý rok venuje Matica slovenská inej slovenskej osobnosti alebo udalosti národných dejín. V roku 2021 si okrem Alexandra Dubčeka pripomenie aj 100. výročie narodenia Štefana Boleslava Romana, kanadského priemyselníka a prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov, či 175. výročie vzniku a 140. výročie obnovenia Slovenských pohľadov, najstaršieho slovenského a zároveň druhého najstaršieho európskeho literárneho časopisu. Venovať sa bude aj 190. výročiu východoslovenského roľníckeho povstania. K významným výročiam slovenskej histórie pripravuje kultúrno-osvetové a vedecké podujatia a aktivity.

(TASR)

Páčil sa vám článok?