Mesto otvorilo druhú grantovú výzvu na podporu pohybových aktivít

22.6.2022
0

Zdroj: FB Zacvič si na Bosákovej

Páčil sa vám článok?

Hlavné mesto otvára druhú grantovú výzvu na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania detí, mládeže a pracovníkov v oblasti práce s nimi. Do výzvy je možné prihlásiť sa do 31. augusta (vrátane). Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 3320 eur. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.  

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom tzv. e-systému. Noví uchádzači o dotáciu sa registrujú, tí, ktorí sa už registrovali v minulosti, sa prihlásia pod prihlasovacími údajmi, ktoré si zvolili pri 1. registrácii. Potrebné je vyplniť formulár žiadosti v predmetnej výzve a vrátane povinných príloh ho odoslať v e-systéme do stanoveného termínu uzávierky.

Na rok 2022 bola v rozpočte mesta na účely grantového Podprogramu 1 vyčlenená suma 200.000 eur, z toho v 1. kole bolo prerozdelených 115.800 eur pre 139 úspešných projektov.

Grantový Podprogram 1 je jedným zo štyroch podprogramov Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave so zameraním sa na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania detí a mládeže v rôznych záujmových oblastiach ich života. Program ponúka i podporu vzdelávania dospelých, ktorí sa deťom a mládeži venujú v rámci ich mimoškolskej činnosti.

(TASR)

Páčil sa vám článok?