Staré Mesto plánuje zrevitalizovať Grasalkovičovu záhradu, žiada na ňu 800-tisíc eur

23.4.2022
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Bratislavské Staré Mesto plánuje v budúcnosti revitalizáciu Grasalkovičovej záhrady. Mestská časť už podala na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR žiadosť o nenávratný finančný prostriedok, rozhodnúť o nej by sa malo do konca roka. Samospráva žiada o viac ako 800.000 eur. Podľa schválenej výšky príspevku sa rozhodne, ktoré zo zámerov zrealizuje.

Staré Mesto plánuje zrevitalizovať Grasalkovičovu záhradu"Realizačné projekty zatiaľ neboli vyhotovené. Počkáme, aké finančné prostriedky nám budú pridelené a až následne zadáme vypracovanie projektov a urobíme výberové konanie na firmu, ktorá projekt zrealizuje. Ak by nám bola schválená celá suma, revitalizácia by bola naozaj komplexná, veľká a viditeľná," uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Zámerom revitalizácie záhrady je podľa hovorcu obnova toho, čo už v záhrade existuje, čo znamená, že koncepcia ako taká sa nezmení a ostane plne zachovaná. V prípade schválenia plnej finančnej sumy by došlo k rekonštrukcii spevnených pochôdznych plôch, k výmene osvetlenia i mobiliára, prípade aj k výmene celých zatrávnených plôch. Výmena by sa týkala aj závlahového systému, ktorý už je v zlom technickom stave a každoročne si vyžaduje financie na opravy.  

Zdroj: ms

Mestská časť plánuje taktiež výmenu živých plotov z krušpánu, ktoré sú posledných šesť až sedem rokov devastované biologickým škodcom a tiež ťažko udržateľné napriek tomu, že dva až trikrát ročne vykonáva postreky. Súčasťou revitalizačných prác by malo byť aj vybudovanie nového detského ihriska.

Samospráva má v pláne rovnako tak komplexné odborné posúdenie stromov v Grasalkovičovej záhrade, a to počas pasportu zelene vo svojej správe na celom území mestskej časti. S jeho realizáciu začne v máji. "Doteraz bol kondičný a zdravotný stav stromov posudzovaný ba jednotlivo, keď bolo podozrenie z poškodenia dreviny," poznamenal Števove.

Mestská časť ubezpečuje, že revitalizácia záhrady nie je o výrube stromov. K výmene stromu by došlo výlučne iba v prípade, ak by niektorý z nich odborníci vyhodnotili ako nebezpečný. "Strom bude následne nahradený na tom istom mieste, tým istým druhom, keďže Grasalkovičova záhrada je koncepčne založená záhrada s presne daným počtom stromov aj druhovou skladbou," zdôraznil Števove.

(TASR)


      

Páčil sa vám článok?