Samosprávy najlepšie komunikajúce s občanmi dostali ocenenia Zlaté vedro - uspeli aj dve mestské časti Bratislavy...

14.7.2020
Foto: chystá sa vajnorský výtvarný salón - čo ponúkne? - Vajnory
Páčil sa vám článok?

Samosprávami najlepšie komunikujúcimi s občanmi a najlepšie reagujúcimi na ich podnety sa v roku 2019 stali mestá Malacky a Žilina. V riešení podnetov od občanov poukazujúcich na podnety vo verejnom priestore sa v kategórii samospráv do 20.000 obyvateľov na druhom mieste po Malackách umiestnilo mesto Púchov a na treťom mestská časť Bratislava - Vajnory.

Spomedzi samospráv, ktoré majú viac ako 20.000 obyvateľov, bolo na druhom mieste po Žiline mesto Nitra a o tretie miesto sa podelili Prievidza a mestská časť Bratislava - Ružinov. Kým prvé miesta boli rovnaké aj v druhej oceňovanej oblasti - komunikácie samospráv s občanmi a úplnosti ich odpovedí - zo samospráv do 20.000 obyvateľov najlepšie komunikovali s občanmi Ivanka pri Dunaji a Dolný Kubín. Zo samospráv, ktoré majú viac obyvateľov, to boli Prievidza a Dubnica nad Váhom.

Ocenenia Zlaté vedro odovzdali samosprávam v utorok predstavitelia Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý prináša web a mobilnú aplikáciu Odkaz pre starostu, prostredníctvom ktorej môžu občania samosprávam jednoducho nahlásiť podnety na zlepšenie verejného priestoru. Systém bol spustený v roku 2010 a funguje už v 150 obciach a mestách na Slovensku. V roku 2019 ľudia prostredníctvom neho nahlásili 18.665 podnetov. Najviac z nich sa týkalo stavu ciest a chodníkov, zelene a životného prostredia.

„Kanálov, ktorými prichádzajú podnety, je veľmi veľa. Občania s primátorom a starostami komunikujú osobne, mailom či cez sociálne siete,“ hovorí primátor Žiliny Peter Fiabáne. V meste preto pracujú na zosúladení a zjednotení komunikačných kanálov. Za najväčší problém Žiliny Fiabáne považuje dopravu a kvalitu verejného priestoru, a tiež to, že správa verejného priestoru, teda údržba chodníkov, zelene a ďalšie, je rozdelená medzi šesť alebo sedem spoločností. „Máme na stole projekt samostatného mestského podniku služieb, ktorý bude zabezpečovať celú túto agendu sám z pozície mesta a nie externým dodávateľom,“ priblížil primátor.

„Niektoré problémy sa riešia roky a niektoré dokážeme vyriešiť na druhý deň, ale hlavné je v tom mať systém. Odkaz pre starostu je výborný nástroj, ako zapájať verejnosť do chodu samosprávy,“ hovorí primátor Nitry Marek Hattas. Za najväčšie problémy mesta považuje chýbajúce dopravné uzly či prepojenie s inými mestami, pri ktorých treba komunikovať aj s Ministerstvom dopravy SR.

V roku 2019 sa do aplikácie Odkaz pre starostu zapojilo 25 nových samospráv a preložili ju aj do maďarčiny. Vznikol tiež systém pre samosprávy Odkaz pre starostu PRO, ktorý im pomáha s efektivitou.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie