Župa ocenila dvadsiatku učiteľov stredných škôl pri príležitosti Dňa učiteľov

27.3.2020
Ocenenie učiteľov

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Bratislavský samosprávny kraj aj tento rok ocenil pedagogických pracovníkov svojich stredných škôl pri príležitosti Dňa učiteľov pripadajúci na 28. marec. Za svoju prácu, úsilie, nasadenie, tak v škole, ako aj mimo nej, získalo uznanie 20 učiteľov. Tí od župy dostanú v marcovej výplate odmenu vo výške 350 eur, vecnú cenu a diplom.

„Na župe pracuje vyše 2400 učiteľov. Každý z nich je výnimočný svojou osobnosťou, či prístupom. Toto povolanie nie je jednoduché, práve naopak. Preto si vážime každého jedného, ktorého máme a aj tých, ktorí do školstva prídu. Učitelia dnes stoja pred novou výzvou vzdelávania, aby študentov pripravili do ďalších ročníkov, na prijímačky, či maturitu. A klobúk dolu, pustili sa do toho s veľkým nasadením. Učia cez skype, robia spoločné videohodiny, jednoducho využívajú, čo môžu. Vážim si to a ďakujem. Verím, že finančná odmena, síce len pre dvadsiatich ocenených, pomôže a bude povzbudením do ďalšej práce, ako aj motiváciou pre iných učiteľov,“ vyzdvihol prácu učiteľov Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Nominácie na ocenenie pedagógov posielali samotné školy. Celkovo ich pre rok 2020 prišlo 56. Z nich potom top dvadsiatku vybrala výberová päťčlenná komisia, ktorej predsedom bol Juraj Jánošík (predseda komisie školstva, športu a mládeže Z BSK) a členmi Branislav Gröhling (poradca predsedu BSK), Ivan Haverlík (predseda Územnej školskej rady), Martin Zaťovič, István Pomichal (župní poslanci).

Komisia pri výbere zohľadňovala prácu učiteľov v škole aj ich mimovyučovacie aktivity, úspechy, projekty, nápady, ktorými sa prezentovali v škole, zapájanie študentov do rôznych aktivít rozvíjajúcich ich tvorivosť, vedomosti.

Zdroj: BSK

​„Mrzí ma, že každoročné slávnostné oceňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri príležitosti Dňa učiteľov sa v súčasnej zložitej situácii nemôže uskutočniť. Vecnú cenu – sklenú knihu a aj diplom odovzdáme oceneným pedagógom dodatočne,“ dodal bratislavský župan Juraj Droba.

Ocenení pedagogickí pracovníci stredných škôl v územnej pôsobnosti BSK pri príležitosti Dňa učiteľov – 2020

P. č.

Meno a priezvisko

Škola

1.

Mgr. Andrea Szabó

Základná škola a Gymnázium, Dunajská 13, 814 84 Bratislava

2.

Mgr. Zuzana Koprivová

Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášiková 2, 827 29 Bratislava

3.

Mgr. Andrea Stempelová 

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

4.

PaedDr. Ladislav Beňuš

Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

5.

Mgr. Lukáš Šefčovič

Gymnázium, Ul. 1 mája 8, 901 01 Malacky

6.

Mgr. Lenka Vašicová

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava

7.

Ing. Miroslav Brandis

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

8.

Ing. Adriana Jurášková

Obchodná akadémia, Nevädzova 3, 820 07 Bratislava

9.

RNDr. Magdaléna Hessková

Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

10.

Mgr. art. Gabriela Béderová 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

 

11.

Mgr. Peter Guldan

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava

12.

PaedDr. Adam Herceg

Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra

13.

akad. soch. Michal Zdravecký

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

14.

 

PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava

15.

PhDr. Darina Haladová

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

16.

Igor Rašo

Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, 903 01 Senec

 

17.

Mgr. Jozef Lipták

Stredná odborná škola gastronómie a  hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava

18.

Katarína Vajgelová

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

19.

Ing. Vladimír Sénaši

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 831 07 Bratislava

20.

 

Mgr. Erika Vaľková

Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.