Budú voliť hlavného kontrolóra

2.10.2006
Páčil sa vám článok?

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na svojom zasadnutí 15. septembra vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra na 26. októbra tohto roku.

Kandidáti na tento post musia byť bezúhonní a mali by mať ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, prihlášky môžu posielať do dvoch týždňov od dňa voľby. Prihláška musí obsahovať písomnú žiadosť na výkon funkcie hlavného kontrolóra, odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní, životopis, písomný súhlas na spracovanie osobných údajov a čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti. Prihlášku treba odovzdať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava -Staré Mesto v obálke označenú v pravom hornom rohu slovami Hlavný kontrolór.

Do voľby sa dostanú kandidáti, ktorých na základe prihlášky vyberie mandátová komisia miestneho zastupiteľstva. Za hlavného kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý v tajných voľbách získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov väčšinu nezíska, zastupiteľstvo zvolí jedného z dvoch kandidátov, ktorí v prvom kole získali najviac hlasov.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.